Нови статии по дата: декември 2013

Днес 20 декември 2013 г. в ИСС се проведе консултативна среща за предварително съгласуване на проектите на нормативни актове, свързани с изпълнението на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове през периода 2014-2020 г.

В срещата участваха членове на ИСС и представители на дирекция „Програмиране на средствата от ЕС“ от администрацията на Министерския съвет, отговарящи за подготовката на тези актове. Г-жа Добринка Кръстева, Директор на дирекция „Програмиране на средствата от ЕС“ сподели, че при изготвянето на тези документи са взети под внимание основните предложения и препоръки на ИСС от разработеното по собствена инициатива и приетото през юли тази година становище - "Приоритети и политики за усвояване на средствата от фондовете на Европейския съюз в България през периода 2014 - 2020 г.".

В рамките на дискусията всички участници в консултация имаха възможност да изразят своята позиция по проектите на нормативни документи. Представители на социалните партньори направиха конкретни предложения за подобряване на отделните нормативни актове. Те изказаха своето удовлетворение от проведената консултация като акцентираха на важността на предложените актове, от качеството и прецизността, на които ще зависи доколко успешно потенциалните ползватели на средствата от ЕС ще успеят успешно да се възползват от тях и да инвестират очакваните почти 15 млрд. евро за периода 2014-2020 г. за създаването на растеж и заетост.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

На 3 декември 2013 г., президентът на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) Анри Малос, заедно с председателя на Икономическия и социален съвет (ИСС) проф. Лалко Дулевски се срещаха със студенти от Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Темата на дискусията беше “Европа и младите”. Срещата се състоя в рамките на посещението на президента на ЕИСК в България по повод десетата годишнина на Икономическият и социален съвет и организирания европейски граждански дебат: „По-силна Европа за гражданите”.

Ректорът на УНСС проф. д.ик.н Стати Статев представи г-н Малос като много добър приятел на университета и отбеляза, че на 7 април 2004 г. той лично е написал в Златната книга на УНСС думи, които и днес звучат актуално. Проф. Статев припомни пред студентите, че Икономическият и социален съвет на България, който на 2 декември отбеляза своя десетгодишен юбилея е създаден имено в УНСС.

Президентът Малос отговори на редица въпроси зададени от студентите, които касаеха предприемачеството, енергетиката и младежката заетост. Студентите зададоха въпрос и относно конкретни ангажименти на ЕИСК до 2020 г., които биха били в полза на младежите. Позицията на ЕИСК ще е за повече пари и по-добро развитие за образованието. Има европейски програми, които са не само за студените, но и за младите хора без висше образование, каза още Малос.

В заключение Анри Малос призова студентите да гласуват активно на предстоящите избори за Европейски парламент, защото, според него, по този начин интеграцията в ЕС ще продължи своето развитие.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

 

На 2 декември 2013 г. Икономическият и социален съвет (ИСС) на България отбеляза тържествено десет години от своето създаване в присъствието на над 150 гости - личности, подкрепяли създаването и дейността на ИСС и допринесли за неговото успешно развитие през годините. След първата тържествена част, участниците се включиха в европейски граждански дебат: „По-силна Европа за гражданите”.

„Преди десет години имах една мечта и тя бе да създадем истински Икономически и социален съвет, които да се превърне в обединител на всички обществено-политически сили в името на България и тази мечта се сбъдна в кратък срок, само за 10 години”, с тези думи  проф. Лалко Дулевски, трети мандат председател на ИСС, откри юбилейното тържество.

Събитието събра на едно място президента на Република България Росен Плевнелиев и президента на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) Анри Малос. В тържественото честване с приветствие към присъстващите се обърнаха заместник председателят на 42-то Народно събрание Алиосман Имамов, заместник министър-председателят Даниела Бобева, заместник-председателите на ИСС - д-р Константин Тренчев и Васил Велев.

Официални гости на тържеството бяха Лука Жайер, президент на група III „Други интереси“ в ЕИСК, Корнелия Нинова,  председател на комисията по труда и социалната политика към 42-то Народното събрание, председателите на Народното събрание за периода (2002-2012) - Цецка Цачева, Георги Пирински и Огнян Герджиков, бившите министри на труда и социалната политика - Деяна Костадинова, Емилия Масларова, Лидия Шулева, Христина Христова, Иван Нейков и Минчо Коралски. Форума уважи и президентът Георги Първанов (2002-2012), който на 8-мата годишнина на ИСС връчи на председателя Дулевски почетния знак на президента на Република България. На събитието присъстваха настоящи и бивши членове на ИСС, народни представители, ректора на УНСС Стати Статев, представители на академичната общност, студенти и медии.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава

АРХИВ

Банер
Банер