Нови статии по дата: ноември 2013

Икономическият и социален съвет /ИСС/ на България ще отбележи десет години от своето създаване на 2 декември 2013 г. /понеделник/ от 14.00 ч. в зала „Средец” на Шератон София хотел Балкан и ще връчи почетния знак на съвета за принос в развитието на гражданското общество в България.

Официални гости на събитието са президентът на Република България г-н Росен Плевнелиев, г-н Анри Малос, Президент на Европейския икономически и социален комитет /ЕИСК/, г-н Алиосман Имамов, заместник председател на 42-рото Народно събрание, г-жа Даниела Бобева, заместник министър-председател и министърът на външните работи г-н Кристиан Вигенин.

На 10-ти декември 2003 г. България стана първата страна от 12-те нови държави - членки на Европейския съюз, която създаде Икономически и социален съвет по модела на Европейския икономически и социален комитет.

През изминалите десет години българският Икономически и социален съвет извоюва своето място сред водещите съвети в Европейския съюз, чийто опит и постижения са пример за добра практика сред национални съвети от страните - членки за развитие и утвърждаване на модела на организираното гражданско общество.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

На 31 октомври 2013 г. Икономическият и социален съвет (ИСС) прие резолюция на тема Действия в подкрепа на младите хора и борбата с младежката безработица в България”.

След като последователно прие становище и резолюция, относно борбата с ранното отпадане от училище, ИСС предприе следваща стъпка - да отправи предложенията и препоръките си относно актуалните инициативи на Европейската комисия (ЕК) за борба с младежката безработица и тяхното прилагане в България, една от които е инициативата „Гаранция за младежта”, чийто план за прилагане предстои да бъде приет от правителството до края на годината.

Политиките за насърчаване на младежката заетост и ограничаване на безработицата сред младите хора отдавна са във фокуса на внимание на ИСС. Според Съвета проблемите на младите хора и предизвикателствата, които те срещат по отношение на своето образование, трудова реализация, професионално развитие и съвместяване на трудовия и семейния живот трябва да са приоритет за страната ни.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

В четвъртък, 7 ноември 2013 г. от 11.00 ч. в заседателната зала на Икономическия и социален съвет (ИСС) ще се състои пресконференция, на която ще бъде представена приетата от ИСС на 31 октомври 2013 г. резолюция на тема Действия в подкрепа на младите хора и борбата с младежката безработица в България”.

На пресконференцията ще присъстват:

проф. д-р Лалко Дулевски – председател на ИСС,

г-н Пламен Димитров - докладчик по резолюцията, президент на КНСБ, член на ИСС от група ІІ – синдикати, председател на комисията по „Труда, доходите, жизненото равнище и индустриални отношения”

и членове на ИСС.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

При изключителен интерес и активност от страна на учители, педагози и кметове на малки населени места преминаха организираните от Икономическия и социален съвет (ИСС)  регионални дискусии на тема „Проблеми на преждевременното напускане на образователната система”, проведени последователно на 29 и 30 октомври в община Сливен и община Тунджа. 

В рамките на дискусиите бяха обсъдени политиките за превенция и намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система, общинските политики за превенция на ранното отпадане от училище и реинтегриране на преждевременно напусналите образователната система.

Необходимо е всички институции в държавата - на национално и общинско ниво да обединят усилията си и с координирани мерки да се преодолява този особено значим за страната ни проблем. Трябва спешно да се въведе „единен образователен номер” за всяко дете, чрез който ще стане възможно проследяването на неговото образователно ниво и социалния му статус – предложение което ИСС направи в няколко свои акта. Около тези изводи се обединиха всички участници във форумите и в двете общини.

В своите изказвания Председателят на ИСС проф. Лалко Дулевски обърна внимание на спецификата на проблема за България и за отделните региони. От една страна по отношение на данните за индикатора „дял на преждевременно напусналите образователната система на възраст от 15 до 24 години” страната ни е на средното за Европейския съюз (ЕС) ниво, а от друга -  по отношение на безработицата и заетостта на младите у нас от 15 до 24 години, напуснали преждевременно училище данните са тревожни, каза проф. Дулевски. Безработицата сред този контингент млади хора е с 50 % по-висока спрямо средното в ЕС, а показателят за заетостта на същия контингент младежи у нас е с тревожно ниски стойности. В България на сто младежи от 15 до 24 години с основно и по-ниско образование, са наети около 4 - 5 (т.е. 5%), а в ЕС този показател е почти 5 пъти по-висок, допълни проф. Дулевски. Очевидна е връзката между липсата на образование, което е резултат от ранното отпадане от училище, и все по-голямата трудност за младите хора да намерят работа и да започнат активна дейност на трудовия пазар. Резултат от това е загуба на национален ресурс и пропуснати ползи за държавата, което по експертни оценки се равнява приблизително на 115 милиарда евро общо за ЕС, а за България загубата се оценява на 1,200 милиарда евро. Според проф. Дулевски тези проблеми трябва да се решават на местно ниво, а добрите практики на отделните общини да се насърчават и популяризират. С тези регионални форуми ИСС се стреми да постигне тази цел и да обобщи конкретните предложения в документ, който да представи на държавните институции и който да е основата на плана за изпълнение на приетата вече от Министерски съвет „Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система(2013–2020)”.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава

АРХИВ

Банер
Банер