Нови статии по дата: юли 2012

На 18 юли 2012 год. Пленарната сесия на ИСС обсъди и прие Резолюция относно Съобщението на Европейската комисия до Европейския парламент, до Съвета, до Европейския икономически и социален комитет и до Комитета на регионите, озаглавена: “Към възстановяване и създаване на работни места”. В резолюцията се предлагат и дискутират мерки за повишаване на заетостта и се представят политики и инструменти за подобряване на търсенето и предлагането на труд.

Сесията одобри и становище, разработено по собствена инициатива и включено в плана на Съвета за 2012 година. Становището е озаглавено: „Възможности за съчетаване на трудовия и семейния живот”. В него се правят обобщения, изводи и препоръки, представят се подходи и възможности за формиране и реализиране на национални политики за балансиране на професионалния и семейния живот.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава

АРХИВ

Банер
Банер