Нови статии по дата: юни 2012

Европа спешно се нуждае от прагматични и работещи решения относно заетостта, а образованието трябва да стане приоритет за европейските държави - това бяха основните послания на участниците в международната конференция „Образованието и заетостта на младежите в контекста на стратегия „Европа 2020”., която се проведе на 8 юни 2012г. в София, организирана от ИСС на България, Група ІІІ на ЕИСК, Министерството на труда и социалната политика и Представителството на ЕК. В нея взеха участие над 100 български и чуждестранни гости, сред които 30 членове на ЕИСК от 20 държави-членки на ЕС, представители на българското правителство и българския парламент, членове на Икономическия и социален съвет (ИСС), представители на Европейската комисия (ЕК), на български висши учебни заведения, учители, неправителствени организации, учени, експерти, студенти и др. Основни теми в конференцията бяха ролята на университетите за обучението и реализацията на младите хора, политиките и мерките за предотвратяване на ранното отпадане от училище и подкрепата на растежа и заетостта.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

Икономическият и социален съвет на Република България съвместно с Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК), Министерството на труда и социалната политика и Представителството на Европейската комисия в България организират на 8 юни 2012 г. от 9.00 до 16.00 часа, в зала „Сердика” на хотел „Шератон” конференция на тема „Образованието и заетостта на младежите в контекста на стратегия „Европа 2020”.

Целта на конференцията е в един широк европейски дебат да се идентифицират предизвикателствата пред младите хора за реализацията им на пазарите на труда в Европа като се обобщят необходимите мерки и политики за модернизирането на системите на висшето образование, в подкрепа на растежа и заетостта. Ще бъдат дискутирани и политиките и мерките за предотвратяване на ранното отпадане от училище в контекста на Стратегия "Европа 2020".

В конференцията ще участват над 40 членове на ЕИСК от 25 държави-членки на ЕС, представители на българското правителство и българския парламент, членове на ИСС, представители на български висши учебни заведения и на българските учители, неправителствени организации, учени, експерти.

Форумът ще бъде открит от председателя на Народното събрание г-жа Цецка Цачева. Въвеждащи изказвания ще направят Тотю Младенов, министър на труда и социалната политика и Коос Ришел, генерален директор на Генерална дирекция ”Заетост, социални дейности и включване” на Европейската комисия.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава

АРХИВ

Банер
Банер