Нови статии по дата: декември 2012

Председателят на Икономическия и социален съвет – ИСС - проф. Лалко Дулевски, двамата зам. председатели на ИСС - д-р Константин Тренчев и проф. Нено Павлов,  както и президентът на Група III в Европейския икономически и социален комитет ЕИСК - Лука Жайер взеха участие в заключителната Национална конференция, под наслов: Да бъдем активни – какво е необходимо? Възрастните работници на пазара на труда”. Тя бе организирана на 4 декември 2012 год. в хотел „Шератон”от Министерството на труда и социалната политика – МТСП на Р България във връзка с Европeйската година на активния живот на възрастните хора  и солидарността между поколенията – 2012 год.

Министърът на труда и социалната политикта - Тотю Младенов като Национален координатор на Европейската година в България откри конференцията.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

„Кооперациите са успешен бизнес модел за решаване на социално-икономически проблеми на обществото, особено в условията криза”. С тези думи председателят на 41-вото Народното събрание Цецка Цачева откри Международната конференция „Ролята на кооперациите за развитието на социалната икономика", организирана от ИСС, която се проведе на 4 декември в София.

Официални гости на конференцията бяха министърът на труда и социалната политика - Тотю Младенов, Лука Жайер - Президентът на Група 3 ”Различни интереси” на Европейския икономически и социален комитет /ЕИСК/ и съпрезидента на “Кооперативна Европа – Европейски регион на кооперативeн алианс” – Етиен Флимлин.

При откриването на конференцията председателят на ИСС проф. Лалко Дулевски отбеляза, че социалната икономика в България все още има малък принос за решаването на социалните проблеми на обществото, затова усилията на държавата и останалите отговорни институции трябва да са насочени към нейното развитие.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

С цел да заостри вниманието на държавните органи и организации по проблемите на трудовата заетост на хората с увреждания в специализираните предприятия и кооперации Икономическият и социален съвет разработи по собствена инициатива и прие на 30.11.2012 г. становище на тема „Трудовата заетост на хората с увреждания”.

В редица свои документи и в Стратегия „Европа 2020” Европейската комисия отчита важността на включването на хората с увреждания в обществото и поощрява държавите да откликват на нуждите на тази група хора чрез предоставяне на качествени и иновативни услуги. Основните ползи за обществото от прилагането на политики за интеграция на хората с увреждания имат както социален, така и икономически аспект - заетост на хората с увреждания, принос към социалното им включване, създаването на социален капитал и същевременно икономии на публични средства.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава

АРХИВ

Банер
Банер