Нови статии по дата: юни 2011

Икономическият и социален съвет представи позицията на организираното гражданско общество в България по бъдещата Обща селскостопанска политика (ОСП) на ЕС след 2013 г. изразена в приетата на 28 юни 2011 г. резолюция. С този документ Съветът изрази своята принципна подкрепа на предложенията на Европейската комисия (ЕК) за реформи в ОСП, в контекста на Стратегия „Европа 2020“ и създалите се предизвикателства в областта на политиката, които засягат не само земеделските стопани, а всички граждани на Европейския съюз (ЕС).

Основната теза на ИСС е, че един устойчив, продуктивен и конкурентоспособен селскостопански сектор ще бъде ценен принос за изпълнението на Стратегия „Европа 2020“, предвид потенциала за растеж и заетост на селските райони и осигуряването на условия за честна конкуренция.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

Председателят на Икономическия и социален съвет проф. Лалко Дулевски участва в дискусия на тема „Визия, цели и приоритети: България 2020", която се проведе на 23 юни в Министерски съвет. Форумът бе организиран от българското правителство в рамките на процеса на подготовката на Националната програма за развитие:„България 2020”, в съответствие с Концепцията за програмирането на развитието на Република България и беше открит от министъра по управление на средствата от ЕС, Томислав Дончев.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

В четвъртък, 30 юни 2011 г., от 10.30 ч. в заседателната зала на Икономическия и социален съвет ще се състои пресконференция, на която ще бъде представена приетата от ИСС резолюция по Бъдещето на общата селскостопанска политика след 2013 г.позицията на организираното гражданско общество в България”.

На пресконференцията ще присъстват:

проф. д-р Лалко Дулевски – председател на ИСС и

г-н Васил Велев - зам.-председател на ИСС, председател на АИКБ.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

Председателят на Икономическия и социален съвет проф. Лалко Дулевски взе участие в 4-тото заседание на Координационната група "Европа 2020" на Европейския икономически и социален комитет /ЕИСК/. Президентът на ЕИСК г-н Стафан Нилсон откри форума с приветствие и участва в работата му .

Срещата беше посветена на приоритетите на предстоящото Полско председателство на Европейския съюз при изпълнение на Стратегията "Европа 2020", дефинирани като: интерактивен процес между гражданското общество, националните правителства и европейските институции. Представител на Европейската комисия запозна присъстващите със специфичните препоръки на Европейската комисия към отнделните страни.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава

АРХИВ

Банер
Банер