Нови статии по дата: май 2011

На проведената днес пресконференция, председателят на Икономическия и социален съвет (ИСС) проф. Лалко Дулевски и зам.-председателят на ИСС д-р Константин Тренчев акцентираха на констатацията, че в резултат на развитието през последните 3-4 десетилетия на демографските процеси в страната ни са налице обективни предизвикателства, които могат да окажат определено негативно влияние върху растежа, публичните финанси, заетостта и други социално-икономически параметри в средносрочен и особено в дългосрочен аспект.

За да се обърне тази тенденция е необходимо демографското развитие да се превърне в приоритетна национална цел с приемането от Народното събрание на дългосрочна стратегия за възпроизводството на населението на България и неговите качествени характеристики.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

В сряда, 25 май 2011 г., от 10.00 ч. в заседателната зала на Икономическия и социален съвет /бул. Цариградско шосе” 111/ ще се състои пресконференция, на която ще бъде представена приетата от ИСС резолюция „Демографските предизвикателства пред България, в контекста на Стратегия „Европа 2020”.

На пресконференцията ще присъстват проф. д-р Лалко Дулевски – председател на ИСС и д-р Константин Тренчев - зам.-председател на ИСС, президент на КТ „Подкрепа”. 

В резултат на развитието през последните 3 - 4 десетилетия на демографските процеси в страната ни са налице обективни предизвикателства, които могат да окажат определено негативно влияние върху растежа, публичните финанси, заетостта и други социално-икономически параметри в средносрочен и особено в дългосрочен аспект.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава

АРХИВ

Банер
Банер