Нови статии по дата: март 2011

На 28 март 2011 г. в Министерски съвет се проведе публично обсъждане на проекта на Национална програма за реформи (2011-2015 г.) ( НПР), организирана от Министерство но финансите. Документът беше представен от заместник-министъра на финансите Боряна Пенчева. Участие в дискусията взеха министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев, ресорни заместник-министри, председателят на Икономическия и социален съвет (ИСС) проф. Лалко Дулевски, представители на синдикатите и работодателите, експерти и други.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

Икономическият и социален съвет на България (ИСС) прие на 10 март 2011 г. резолюция по проекта на Национална програма за реформи (НПР), в изпълнение на стратегия „Европа 2020”. Документът беше изпратен на заинтересованите страни в България, на Европейския икономически и социален комитет и на Европейската комисия. Съветът констатира, че основни препоръки и предложения включени в резолюцията са отчетени в настоящия вариант на НПР (2011-2015 г.) и изрази своята готовност за по-нататъшен конструктивен диалог с отговорните представители на правителството.

В резултат на това на 25 март 2011 г. Пленарната сесия на ИСС проведе консултативна среща с ръководителя на работната група по НПР Маринела Петрова от Министерство на финансите и Марий Косев, зам.-министър на икономиката, енергетиката и туризма.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

В каква България искаме да живеем след 2020 г.? Коя да бъде националната ни стратегическа цел за следващите 10 години? Какви да бъдат националните цели на страната ни в контекста на Стратегия „Европа 2020”?

Отговори на тези въпроси и своите предложения Икономическият и социален съвет дава в приетата на 10 март 2011 г. резолюция по „Проект на Национална програма за реформи на Република България”.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

В понеделник, 14 март 2011 г., от 10.30 ч. в заседателната зала на Икономическия и социален съвет /бул. Цариградско шосе” 111/ ще се състои пресконференция, на която ще бъде представена приетата от ИСС резолюция по Национална програма за реформи – НПР. Резолюцията е подготвена в отговор на призива и позицията на Европейската комисия за активно включване на организираното гражданско общество в подготовката и реализацията на Стратегия „Европа 2020”.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава

АРХИВ

Банер
Банер