Нови статии по дата: февруари 2011

Икономическият и социален съвет (ИСС) прие становище на тема "Политиката на икономическо, социално и териториално сближаване в ЕС" (Пети Кохезионен доклад на ЕК) и се включи в дебатите по една от най-важните за новите страни-членки и за България политики на Европейския съюз – кохезионната политика.

ИСС подкрепя вижданията за ключовото значение на европейската политика на сближаване за преодоляването на негативните последици за европейската икономика, причинени от икономическата и финансова криза и за осъществяването на целите на стратегията „Европа 2020” - постигане на „интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

Заместник-председателят на Икономическия и социален съвет г-н Васил Велев, Председател на УС на АИКБ взе участие в организираното от Представителството на Европейската комисия у нас представяне на Акта за единния пазар на ЕС.

На дискусията той изложи пред участниците акцентите от приетата от съвета резолюция по същия документ. На първо място ИСС изразява своята принципна подкрепа към Акта за единния пазар за изграждане на високо конкурентна социална пазарна икономика и 50-те предложенията направени от Европейската комисия.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

В понеделник, 28 февруари 2011 г., от 10.30 ч. в заседателната зала на Икономическия и социален съвет /бул. Цариградско шосе” 111/ ще се състои пресконференция, на която ще бъде представена приетата от ИСС резолюция по Акта за единния пазар на ЕС за изграждане на високо конкурентна социална пазарна икономика – 50 предложения с оглед подобряване на условията за работа, предпремачеството и търговията за всички нас.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

В отговор на поканата, изразена в писмо на председателя на Европейския икономически и социален комитет г-н Стафан Нилсон до Икономическия и социален съвет на Република България на 21 февруари 2011 г. съветът прие резолюция по Акта за единния пазар на ЕС.

Така ИСС се включи в европейския дебат по този толкова значим за европейските граждани и фирми документ, касаещ техните права и възможности за бизнес.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава

АРХИВ

Банер
Банер