Нови статии по дата: октомври 2011

Демографските предизвикателства пред трудовите пазари ще се задълбочават и ЕС се нуждае от спешни реформи и мерки за стимулиране на заетостта. Това бе едно от посланията на участниците в международната конференция „Демографски предизвикателства и пазарът на труда в контекста на Стратегия „Европа 2020”, която се проведе на 17 октомври 2011 г. в София.

Над 100 български и чуждестранни гости, сред които представители от различни държавни институции и граждански структури, членове на Икономическия и социален съвет (ИСС) и Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК), представители на Европейската комисия (ЕК), Световната банка, академичните среди и студенти взеха участие в нея и в ползотворната дискусия.

Конференцията беше организирана съвместно от ИСС на България, ЕИСК и Представителството на ЕК в България и предизвика широк медиен интерес и отзвук. Целта на организаторите бе да се насърчи една широка дискусия за идентифициране на предизвикателствата и проблемите пред пазарите на труда и да се предложат необходимите мерки и политики за постигане на целите на Стратегия "Европа 2020".

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

На 17 октомври 2011 г. от 9.30 ч. в зала „Сердика” на хотел „Шератон” ще се проведе конференция на тема „ДЕМОГРАФСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПАЗАРЪТ НА ТРУДА В КОНТЕКСТА НА СТРАТЕГИЯ „ЕВРОПА 2020”. Тя се организира съвместно от Икономическия и социален съвет (ИСС) на България, Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) и Представителството на Европейската комисия в България.

С тази конференция гражданското общество си поставя за цел в една широка дискусия да се идентифицират предизвикателствата пред пазарите на труда в Европа и да се обобщят необходимите мерки и политики за постигане на целите на Стратегия "Европа 2020".
Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава

АРХИВ

Банер
Банер