Нови статии по дата: декември 2010

На 7 декември пленарната сесия на Икономическия и социален съвет прие „Анализ на данъчните и осигурителните условия в Република България”, който обхваща период от почти десет години и е разработен по собствена инициатива.

Представените в приетия от ИСС документ анализи, оценки и политики в областта на данъчното и осигурителното законодателство се фокусират върху държавните регулации, макроикономическата и фискална стабилност, заетостта, доходите, потреблението и конкурентоспособността на бизнеса, финансовата устойчивост на социалните ситеми и политическия риск.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

На 20 декември 2010 г. пленарната сесия на Икономическия и социален съвет прие Анализ на тема „Социалният одит – опит и перспективи за развитие”, разработен по собствена инициатива. В документът е представена концепцията за социален одит, нейното развитие и практическо приложение в Европа и света, както и съществуващия в България опит.

Според ИСС темата за насърчаването на корпоративната социална отговорност /КСО/ е от изключително значение, защото тя част от стратегия „Европа 2020”. В стратегията се посочва необходимостта от “нов дневен ред за Европа, който поставя хората и отговорността на първо място”, а КСО е определена като основен елемент за осигуряването на дългосрочна заетост и потребителско доверие.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

Икономическият и социален съвет (ИСС) прие на 7 декември 2010 г. становище по  “проект на Закон за отнемане В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА  на имущество, придобито от ПРЕСТЪПНА ИЛИ ДРУГА незаконна дейност” , разработен от Министерството на правосъдието на Република България. То беше разработено по собствена инициатива, по предложение  на 21 члена на ИСС от първа и втора група (работодатели и синдикати).

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава

АРХИВ

Банер
Банер