Нови статии по дата: септември 2009

Икономическата криза ще стимулира преструктурирането на заетостта, като пренасочва заети от отмиращи и ниско конкурентоспособни производства и дейности към конкурентоспособни съществуващи или нововъзникващи производства. Използването на подходящи политики за въздействие върху този процес е важен момент от общата политика за намаляване на негативните ефекти на кризата върху пазара на труда.

Това е един от изводите в анализа на програмите, проектите и мерките за активната политика на пазара на труда, разработен от Икономическия и социален съвет (ИСС) по предложение на Министерския съвет.

Анализът бе одобрен на Пленарна сесия на ИСС на 28 септември и представен официално днес, 29 септември, на министъра на труда и социалната политика г-н Тотю Младенов, в присъствието на журналисти.

В срещата между ИСС и МТСП и съвместната пресконференция участваха доц. д-р Лалко Дулевски, председател на ИСС, г-н Пламен Димитров, член на ИСС от Група ІІ – синдикални организации, председател на постоянната Комисия по труд, доходи, жизнено равнище и индустриални отношения, и докладчик по анализа, а от страна на МТСП - г-н Тотю Младенов, министър на труда и социалната политика, г-н Красимир Попов, заместник-министър на труда и социалната политика, и г-жа Росица Стелиянова, изпълнителен директор на Агенцията по заетостта.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ
Във вторник, 29 септември 2009 г., от 10.00 ч. Икономическият и социален съвет (ИСС) организира среща с ръководния екип на Министерството на труда и социалната политика и съвместна пресконфереция за представяне на анализ на програмите и мерките на активната политика на пазара на труда, която щесе състои в заседателната зала на ИСС (бул. «Цариградско шосе» 111).

В нея ще участват:

- Доц. д-р Лалко Дулевски, председател на ИСС

- Г-н Пламен Димитров, член на ИСС от Група ІІ – синдикални организации, и председател на постоянната Комисия по труд, доходи, жизнено равнище и индустриални отношения, и членове на комисията

- Г-н Тотю Младенов, министър на труда и социалната политика

- Г-н Красимир Попов, заместник-министър на труда и социалната политика

- Г-жа Росица Стелиянова, изпълнителен директор на Агенцията по заетостта

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ
В петък, 18 септември, 2009 г., в София ще се проведе първото публично изслушване на тема “България в единния пазар на Европейския съюз – констатациите на гражданското общество”, което се организира от Обсерваторията на единния пазар към Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) съвместно с българския Икономически и социален съвет (ИСС).
Форумът ще започне своята работа в 9.30 ч. в хотел “Шератон”.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ
„Финансиране на социалноосигурителната система в България – предизвикателства и възможни решения” е темата на публичната дискусия, която ще се проведе в сряда, 16 септември 2009 г., от 9.30 ч. в хотел “Шератон”. Тя се организира от Икономическия и социален съвет със съдействието на Университета за национално и световно стопанство и Висшето училище по застраховане и финанси.
Форумът ще бъде открит от министъра на труда и социалната политика г-н Тотю Младенов.
Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава

АРХИВ

Банер
Банер