Нови статии по дата: юни 2009

Състоянието на пазарите на труда в Европейския съюз и отражението на финансовата и икономическата криза върху тях, както и оценката на националните Икономически и социални съвети на страните-членки на Общността на тези тенденции и предприеманите антикризисни мерки бе основната тема на Годишната среща на главните секретари на националните икономически и социални съвети и генералния секретар на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК). Неин домакин бе Икономическият и социален съвет на България на 18 и 19 юни 2009 г.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ
На 18 и 19 юни 2009 г. (четвъртък и петък) Икономическият и социален съвет (ИСС) е домакин на Годишната среща на главните секретари на националните икономически и социални съвети от страните-членки на Европейския съюз и генералния секретар на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК).

В дневния й ред влизат анализ на състоянието на пазарите на труда в ЕС и оценката на националните ИСС за отражението на финансовата и икономическата криза върху тях. Ще бъдат обсъдени представените позиции на националните съвети по антикризисните планове на техните правителства, както и предложенията им за следващи антикризисни политики и действия на ниво национални правителства и на ниво ЕС за намаляване на негативните последици на трудовите пазари.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

На 18 и 19 юни 2009 г. (четвъртък и петък) Икономическият и социален съвет (ИСС) е домакин на Годишната среща на главните секретари на националните икономически и социални съвети от страните-членки на Европейския съюз и генералния секретар на Европейския икономически и социален комитет.

Тя ще започне своята делова работа в петък, 19 юни, от 9.00 ч. в зала “София” на “Гранд хотел София”.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ
Да се разработи Спешен пакет за бедността, насочен към намаляване на бедността и социалното изключване и подкрепящ социалната справедливост чрез инвестиране в хората – в съответствие с предложенията на Европейския съюз за Възстановителен пакет на Общността. Спешно да започне работа по Стратегия за намаляване на бедността и социалното изключване.
Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава

АРХИВ

Банер
Банер