Нови статии по дата: юли 2008

Икономическият и социален съвет счита за целесъобразна и крайно необходима формулираната политика за финансиране на здравната система, по-нататъшното усъвършенстване модела за задължителното здравно осигуряване и развитието на доброволното здравно осигуряване. Едновременно с това Съветът препоръчва конкретизиране на подхода по въвеждане на конкурентно начало при усъвършенстване на модела на задължителното здравно осигуряване.

Това са част от изводите и препоръките в приетата от Икономическия и социален съвет (ИСС) Резолюция по актуализирания проект на Национална здравна стратегия 2008 – 2013 г. Тя бе представена днес, 28 юли, на пресконференция в ИСС.

 

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

В понеделник, 28 юли 2008 г., от 10.30 ч. в заседателната зала на Икономическия и социален съвет (бул. «Мария Луиза» 22) ще се състои пресконференция, на която ще бъде представена Резолюцията на ИСС по актуализирания проект на Националната здравна стратегия 2008 – 2013 г.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

Опитът на Икономическия и социален съвет (ИСС) на България ще бъде представен на среща на Експертната група по икономическите и социалните съветикъм Организацията на обединените нации, която ще се проведе на 24-25 юли (четвъртък и петък) 2008 г. във Виена.

На форума презентация за българския модел в развитието на гражданския диалог ще изнесе доц. Лалко Дулевски, председател на ИСС.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

Агенция по миграция към Министерския съвет да координира и отговаря за формирането и изпълнението на политиката по миграция, за да се постигне по-добро взаимодействие и ефективност на различните мерки.

Да се изградят регистри на високообразованите и висококвалифицирани емигранти и да се създадат условия за използването от родината на техния интелектуален и професионален капацитет.

Данъчни стимули и преференции да получат работодателите, които поемат разходи за повишаване на трудовата мобилност на работниците в регионите с дефицит на работна сила.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ
В петък, 18 юли 2008 г., на свое заседание пленарната сесия на Икономическия и социален съвет (ИСС) ще обсъди и приеме становище по “Национална стратегия по миграция и интеграция на Република България 2008 – 2015 г.”

От 13.00 часа в заседателната зала на ИСС (бул. “Мария Луиза” 22) ще се състои пресконференция, на която ще бъде представено становището.

В нея ще участват:

- Доц. д-р Лалко Дулевски, председател на Икономическия и социален съвет

- Г-н Пламен Димитров, вицепрезидент на КНСБ, член на Икономическия и социален съвет от ІІ Група – синдикати, председател на Постоянната комисия на ИСС “Труд, доходи, жизнено равнище и индустриални отношения”, докладчик по становището.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава

АРХИВ

Банер
Банер