Нови статии по дата: януари 2008

“По предложение на Министерския съвет Народното събрание избра доц. Лалко Дулевски за председател на Икономическия и социален съвет за втори четиригодишен мандат. Изборът на доц. Дулевски е оценка на положените от него и членовете на Икономическия и социален съвет усилия за утвърждаване на съвета като консултативен орган, изразяващ волята на структурите на гражданското общество по икономическото и социалното развитие.”

Съгласно изискванията на Закона за Икономическия и социален съвет председателят ще покани организациите по чл. 7, ал. 3,4 и 5 от Закона да определят техните представители за членове на съвета”.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава

АРХИВ

Банер
Банер