Нови статии по дата: юли 2007

Икономическият и социален съвет прие становище по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, внесен на 16 март 2007 г. от Ива Станкова и група народни представители. Становището на ИСС е разработено по предложение на председателя на Народното събрание Георги Пирински.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

По покана на президента на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) Димитрис Димитриадис председателят на Икономическия и социален съвет (ИСС) доц. Лалко Дулевски ще участва на 12 юли 2007 г. в пленарна сесия на ЕИСК в Брюксел.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

За периода 1 януари 2002 г. – 31 декември 2007 г. за всяко осигурено лице, родено преди 01.01.1960 г., ще е налице пропусната полза в размер на 90% от неговия месечен индивидуален осигурителен доход към декември 2007 г., констатира становище на Икономическия и социален съвет. Становището на ИСС е на тема “Разширяване възможностите за участие в осигурителната система на родените преди 01.01.1960 г.” и е разработено по собствена инициатива.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

Утре, 10 юли 2007 г., вторник от 10.30 ч. в заседателната зала на Икономическия и социален съвет (бул. Княгиня Мария Луиза 22) ще се проведе пресконференция, на която ще бъде представено становище на Съвета на тема “Разширяване на възможностите за участие в осигурителната система на родените преди 01.01.1960 г.” В пресконференцията ще участват председателят на ИСС доц. Лалко Дулевски, който е и докладчик по становището, Валентина Зартова – председател на Комисията по бюджет, финанси, застраховане и осигуряване на ИСС, и Димитър Манолов – член на ИСС. Становището на Икономическия и социален съвет е включено в Плана за дейността на Съвета за 2007 г. и е разработено по собствена инициатива.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава

АРХИВ

Банер
Банер