Нови статии по дата: юни 2005

Икономическият и социален съвет /ИСС/ посрещна делегация на Централния съвет по икономика на Белгия,/ЦСИ/ водена от неговия Президент г-н Робер Толе.На проведената среща двата съвета представиха своята дейност и участието им в процеса на вземане на решения в двете страни. Поставен бе и акцент върху ролята на организираното гражданско общество в икономическия, социалния и обществения живот на страната. Отделено бе специално внимание върху ролята на организираното гражданско общество за изпълнението на Лисабонската стратегия. Обсъдиха се и переспективите на страната по повод подготовката й за членство в Европейския съюз. ИСС на България и ЦИС на Белгия обсъдиха и договориха области за бъдещо сътрудничество чрез провеждането на конференции, семинари, съвместни становища, обмяна на опит и други форми в следните области:

  • Свободно движение на капитали и последващо движение на хора, измерения на социалния дъмпинг
  • Конкурентноспособност
  • Социални последици на икономическия растеж.

Обсъдиха се възможностите за обмяна на опит при изготвянето на становища и методики за икономически и социални изследвания.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ
Икономическият и социален съвет на България беше приет за пълноправен член на Международната асоциация на икономическите и социални съвети и сродни институции (МАИСССИ) от ІХ- тия Конгрес на Асоциацията, който се проведе на 8, 9 и 10 юни 2005 г. в Париж.
Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава
Банер
Банер