Нови статии по дата: ноември 2005
Икономическите и социални съвети на Европейския съюз приеха декларация, според която социалната кохезия и устойчивото развитие не могат да бъдат разглеждани само като разход, а като двигател за растеж и създаване на работни места в Европа.
Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ
В началото на 2000 г. стартира най-мащабният общоевропейски проект за икономически и социални реформи – известната Лисабонска стратегия. Така Обединена Европа ясно заяви своята амбиция до 2010 г. да се превърне в най-конкурентоспособната и динамична икономика на познанието в света, способна да поддържа висок и стабилен икономически растеж при по-висока заетост и по-голяма социална кохезия.
Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ
Министър-председателят Сергей Станишев, председателят на Народното събрание Георги Пирински, лидерите на двата синдиката КНСБ и КТ "Подкрепа" и членове на ръководствата на големите работодателски организации участваха в оранизираната от Икономическия и социален съвет (ИСС) публична консултация между правителството и гражданския сектор относно проекта на управленската програма на прагравителството.

Модератор на дискусията, която се състоя на 18 ноември 2005 г. В НДК, беше доц. Лалко Дулевски, председател на ИСС. За първи път в новата ни политическа история се обсъжда публично програма за управление преди нейното окончателно приемане, отбеляза при откриването на срещата доц. Дулевски.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ
Икономическият и социален съвет организира консултации между правителството и гражданския сектор по проекта на програмата на правителството, които ще се проведат утре, 18 октомври 2005 г., от 13.00 часа, в зала 6 на НДК.
Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ
Социалните партньори и гражданските организации да инициират дискусия с правителството за Бюджет 2007 още през февруари следващата година, прикани доц. Лалко Дулевски, председател на Икономическия и социален съвет, по време на днешния разговор за бюджет 2006, организиран от КНСБ.
Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ
Икономическият и социален съвет изработи становище по внесено в Народното събрание предложение за промяна на Кодекса за социално осигуряване. Становището беше поискано от председателя на Народното събрание Георги Пирински. То засяга идеята на група депутати от СДС, според която държавата би могла да поеме 35% от осигурителната тежест на всеки осигурен.
Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава

АРХИВ

Банер
Банер