НОВИНИ

ЗОРНИЦА РУСИНОВА: ГАРАНЦИЯТА ЗА ДЕТЕТО ЩЕ БЪДЕ ПРИОРИТЕТНА ТЕМА НА ИСС

Председателят на Икономическия и социален съвет Зорница Русинова проведе среща с Джейн Муита – представител на УНЦЕФ за България. Те разговаряха за бъдещо сътрудничество на двете институции. Председателят на ИСС запозна Джейн Муита със структурата на новия ИСС. Тя подчерта, че в групата на граждански организации с други интереси в ИСС има определен интерес към темата за децата, за тяхното развитие и за гарантиране на добри условия на живот и образование. Ако искаме да има прогрес в обществото, изтъкна Зорница Русинова, трябва да работим в интерес на децата и на младите хора. Особено актуални теми в условията COVID 19 кризата и след нея – в процеса на възстановяване, според председателя на ИСС, са намаляването на риска от социално изключване на деца, намаляването на детската бедност и достъпът до качествено образование. Инициативата на ЕК за „Гаранция за детето“ ще е сред темите за работа на новия състав на ИСС. За ИСС ще бъде важно да създадем една обща платформа с УНИЦЕФ за обмяна на информация и анализи, за да бъдем взаимно полезни на обществото, предложи Зорница Русинова.

Джейн Муита – представителят на УНИЦЕФ за България, подчерта, че председателят на ИСС Зорница Русинова има голям личен принос за осъществяване на проекта Гаранция за детето в България. Тя отбеляза, че високо ще оцени съвместна работа с ИСС по теми, които са не само от общ интерес между двете институции, но от интерес за децата и за обществото.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава

АРХИВ

Банер
Банер