НОВИНИ

ИКОНОМИЧЕСКИЯТ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ ЩЕ ПАРТНИРА НА СВЕТОВНАТА БАНКА

Ф. Дзарконе: ИСС ще ни обогати с нови идеи

Днес по инициатива на председателя на Икономическият и социален съвет Зорница Русинова се състоя среща с Фабрицио Дзарконе, постоянен представител на СБ за България, Чешката република и Словакия, Европа и Централна Азия.

Целта на разговора е да намерим общи идеи за общи инициативи между Световната банка и Икономическия и социален съвет, за да постигнем заедно много по-добър ефект в полза на хората в България, каза в началото на разговора председателят на ИСС Зорница Русинова. Срещата с постоянния представител на Световната банка е една от първите дискусии, които председателят на ИСС ще инициира и с други институции в България, в които ИСС ще потърси партньорство и нови инициативи за ефективни решения, свързани с преодоляване на последиците от Ковид 19 кризата и бъдещето развитие на България.

Зорница Русинова акцентира върху необходимостта от засилване на диалога между гражданското общество, от една страна в лицето на ИСС и парламента, правителството и президентството, от друга страна. Тя изтъкна експертният потенциал на ИСС, който би могъл да има още по-силно, непосредствено и в по-дълъг хоризонт влияние в процеса на икономическото и социалното възстановяване на България. Като основни сфери в дейността на ИСС в следващия период председателят на ИСС посочи дигитализацията на икономиката, работата с младите хора, осъществяване на „зеления пакет“ за България, силното представяне на държавата ни в процеса на присъединяване към Еврозоната.

Председателят на ИСС предложи на Световната банка общи инициативи за дискусии по основни икономически и социални въпроси и подчерта, че ИСС, като платформа за диалог между граждански организации, ще разшири измеренията на резултатите от дейността на двете институции.

Постоянният представител на СБ Фабрицио Дзарконе от своя страна определи инициативата на ИСС като много навременна и необходима и за дейността на банката в България. Подкрепата на ИСС е фундаментална за нас, каза той, защото ще ни обогати с много нови идеи за решения, които СБ предлага на правителството. СБ води диалог на високо ниво с правителствата, но ние имаме нужда да детайлизираме наши предложения и експертността на ИСС може да ни помогне точно в това познаване на нещата у дома. Ф. Дзарконе подчерта, че Световната банка оценява много положително диалога с гражданското общество и вижда в бъдеще консултациите с ИСС да бъдат механизъм за оформяне на решения отдолу нагоре, от хората към управляващите.

Зорница Русинова предложи, след като ИСС приеме своята програма и план за действие, да се състои втора среща с представителя на СБ у нас през март, на която да се очертаят конкретни общи инициативи.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава

АРХИВ

Банер
Банер