НОВИНИ

АРНО МЕТЦЛЕР С ВИСОКА ОЦЕНКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ИСС

Арно Метцлер, председател на Трета група в ЕИСК, гостува на българския Икономически и социален съвет. Г-н Метцлер е на посещение в София за конференцията, организирана от ЕИСК в Народното събрание на тема „Западните Балкани: ясна пътна карта за напредък“.

Председателят на Трета група на ЕИСК се срещна с членовете на ИСС и оцени високо дейността на българската институция за организиран граждански диалог. Репутацията на българския ИСС е много висока, защото вие сте сред най-развитите, активни и успешни в ЕС, каза той. Отбелязвайки темата за Западните Балкани Арно Метцлер подчерта, че гражданското общество в Западните Балкани трябва активно да си сътрудничи и да подкрепи Северна Македония и Албания за тяхното присъединяване към ЕС. Трябва заедно да организираме кампания в тяхна подкрепа, защото ЕС се нуждае от ново и по-голямо семейство, подчерта Арно Метцлер. Председателят на Трета група в ЕИСК отбеляза активната роля на българските членове в ЕИСК .

Арно Метцлер изрази пълната си подкрепа за дейността на ИСС и пожела всички сродни институции от Западните Балкани да бъдат най-добрите застъпници за ускоряване на процеса на присъединяване на Северна Македония и Албания към ЕС.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава

АРХИВ

Банер
Банер