НОВИНИ

ПРОФ. ДУЛЕВСКИ: ГРАЖДАНСКИЯТ ДИАЛОГ МОЖЕ ДА УСКОРИ ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА ДЪРЖАВИТЕ ОТ ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ КЪМ ЕС

Българският Икономическият и социален съвет решително подкрепя процеса на сближаване и присъединяване на държавите от Западните Балкани в ЕС. Необходимо е институциите на организираното гражданско общество от тези държави да работят в тясно сътрудничество, за да се получи синергия в усилията за ускореното им присъединяване, това заяви проф. д-р Лалко Дулевски – председател на Икономически и социален съвет, по време на конференция„Западните Балкани: ясна пътна карта за напредък“ в Народното събрание. Конференцията бе организирана от Европейския икономически и социален комитет. Във форума взе участие българският комисар Мария Габриел, заместник председателят на НС Кристиян Вигенин, депутати, посланици и представители на ЕИСК и на граждански организации от Северна Македония, Албания, Сърбия и Черна гора.

Проф. Дулевски припомни, че по време на председателството на България на Съвета на ЕС през 2018 г. в Софийската декларация се посочва значението на гражданското общество в процесите на демократизация. Проф. Дулевски предложи на ЕИСК догодина в София да се организира нова среща на представители на организираното гражданско общество от Западните Балкани, на която да се набележат конкретни стъпки за обмен на добри практики и за сближаване. Председателят на българския ИСС запозна накратко участниците в конференцията с историята и опита на българската институция на организиран граждански диалог и отбеляза, че успешната дейност в България се дължи на три фактора: на политическата воля и разбиране на значението на ИСС и на гражданския диалог, на разграничаването на социалния от гражданския диалог и на непрекъснатото сътрудничество с ЕИСК. Той подчерта, че моделът, който България избра за институционализиране на гражданския диалог е подобен на този на ЕИСК, но още по-демократичен от гледна точка на процедурите за вземане на решения и приемане на актовете от ИСС. Проф. Дулевски подчерта, че ЕИСК е задължен към Западните Балкани и трябва да намери начин да подкрепи създаването и развитието на институциите за граждански диалог, заключи той.

Във форума участваха и представители на социалните партньори - членове на ИСС. Форумът бе открит от Диляна Славова, член на ИСС и на ЕИСК и председател на секцията на ЕИСК за международна дейност. Диляна Славова също подчерта ролята на българския ИСС в развитието на диалога между гражданските организации от държавите в Западните Балкани и потвърди, че присъединяването на тези държави към ЕС е приоритет в дейността на ЕИСК.

Обратно горе