НОВИНИ

УЧЕНИЦИ: БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ОЩЕ ДА РАБОТИ ЗА РАВНОПОСТАВЕНОСТ В ЕС

По традиция Икономическият и социален съвет проучва мнението, разбирането и познанията за ЕС на завършващи средното си образование ученици. Поредната дискусия беше в 35.СУ „ Добри Войников“ В нея участваха около 40 ученици от горните класове. Техните презентации на тема „Младите хора за ЕС“ показваха основни знания за структурата на ЕС и за ползите и предизвикателствата пред България като член на ЕС.

Забележително беше единодушието на всички ученици, че най-големите ползи за тяхното поколение от членството на България в ЕС са свободното движение на хора, капитали и стоки и единният пазар. На второ място те поставят възможностите, които предоставят еврофондовете за развитие на инфраструктурата ни и като цяло за подобряване на качеството на живот у нас. В хода на дискусията, обаче, те отбелязаха, че всяка от ползите за България може да донесе и съответни предизвикателства и подкрепиха твърдението с аргументи и примери за двойния стандарт при храните или пък неправомерното изразходване на еврофондовете. А по отношение на недостатъчната равнопоставеност на България с другите държави членки те изразиха мнение, че България отдавна трябваше да бъде приета в Шенген, защото е изпълнила изискванията, но това все още не се е случило. Учениците коментираха и ролята на институциите на организираното гражданско общество като Икономическия и социален съвет на България и Европейския икономически и социален съвет.

В заключение проф. д-р Лалко Дулевски – председател на ИСС и Янка Такева – председател на СБУ и член на ИСС оцениха високо познанията на учениците и техното критично мислене по отношение на ползите и предизвикателствата пред България като член на ЕС.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава

АРХИВ

Банер
Банер