НОВИНИ

УЧЕНИЦИТЕ ОТ НФСГ В СОФИЯ ОЦЕНЯВАТ НАЙ-ВИСОКО СВОБОДНОТО ДВИЖЕНИЕ В ЕС

Икономическият и социален съвет отново се срещна с ученици, за да чуе техният глас за бъдещето на България и ЕС. Този път дискусията с младите хора от Националната финансова стопанска гимназия в София бе на тема „Младите хора за Европа“. Целта на дискусията беше да се обсъдят ползите и предизвикателствата от членството на България в Европейския съюз, както и да се разширят познанията на учениците в областта на гражданското образование.

В дискусията взеха участие повече от 40 ученици, които са включени в Програмата за училища-посланици на Европейския парламент“. Целта на програмата е да се повиши осведомеността и разбирането на завършващите средно образование за институциите на ЕС, за тяхното функциониране и най-вече за пътищата, по които гражданите и особено младите хора могат да се включат активно в процеса на вземане на решения.

При откриване на дискусията проф. д-р Лалко Дулевски подчерта, че за Европа и за България е от първостепенно значение да се вслушва в позициите на младите хора, защото тяхното бъдеще е и бъдещето на държавата ни и на ЕС. Той припомни, че това е поредна среща с ученици в НФСГ и тяхното мнение винаги е било от значение за ИСС.

Янка Такева, председател на синдиката на учителите към КНСБ и член на ИСС, в своето приветствие отбеляза ролята на гражданското образование за активното участие на младите хора в управлението на държавата и на ЕС. Тя подчерта, че проучване на ЮНЕСКО за прилагането на гражданското образование в България е дало много висока оценка както на образователните програми, така и на познанията на учениците.

Директорката на гимназията Мая Гешева от своя страна информира, че освен по програмата за младши посланици на ЕК учениците имат възможност в специален кът да изучават 17-те цели на хилядолиетието, обявени от ООН и приети като водещи в европейските политики.

Учениците разработиха в три работни групи позиции по няколко основни въпроса, свързани с ползите и предизвикателствата от членството на България в ЕС. И трите групи посочиха като най-съществени ползи свободното движение на хората, стоките и капиталите в ЕС и сближаването на стандартите на живот. На второ място те откроиха колко важно е за оптимизирането на образователната ни система, членството на България в ЕС като подчертаха, че образованието е едновременно и полза, и предизвикателство за България. Темите за екологията, за миграцията също бяха изведени на челно място в дискусиите. Учениците не пропуснаха да посочат като предизвикателство подобряването на системата на здравеопазването у нас, а влизането на България в Шенген и в Еврозоната също предизвикаха задълбочени коментари.

В заключение проф. д-р Дулевски изрази приятната си изненада от високото ниво на информираност и задълбоченост на разсъжденията, която демонстрираха учениците и им пожела успех в училището и в продължаване на образованието. По ентусиазма и нестихващите разговори стана ясно, че учениците имат желание и готовност за такива дискусии и по-нататък.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава

АРХИВ

Банер
Банер