НОВИНИ

ИСС ПРЕДЛАГА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ „БЪЛГАРИЯ 2030“ ДА ИМА ОСНОВНА ИНТЕГРАЛНА ЦЕЛ

Икономическият и социален съвет беше домакин на среща с представители на Министерството на финансите, на която бе обсъден проекта на визия на Националната програма за развитие „България 2030“. Дискусията за целите и приоритетите на бъдещия стратегически документ бе организирана по молба на Министерството на финансите за консултация и е втората в ИСС на тази тема.

Членовете на ИСС разгледаха обстойно предложената визия и коментираха задълбочено както целите и приоритетите, така и предложените индикатори, които биха измервали напредъка на страната ни. Те оцениха предложения за обсъждане документ като добра основа да продължат дискусиите и да се оформят по-конкретни предложения за нови политики и мерки за ускорено развитие на България в следващите 10 години.

Особен акцент в дискусията бе предложението от няколко представители на ИСС във визията на „България 2030“ да има заложена една обща цел на развитие, която да бъде критерий за развитието на страната, за по-ускорен растеж и за по-ускорена конвергенция. Според участниците в дискусията това се налага още повече, че в отделни други стратегически документи вече има такива заложени цели за конвергенция. Интегрална цел на националната програма за развитие в следващите 10 години е необходима и за да се координират другите цели и подцели, подчертаха от ИСС.

За втори път представители на ИСС коментираха, че е необходимо, преди да се приеме окончателно стратегическият документ за бъдещето развитие на страната, да се направи анализ и изводи за изпълнението на предишния период и постигнатото и непостигнатото от програмата „България 2020“.

Други основни теми на обсъждането бяха демографията и свързаните с нея жизнен стандарт и неравенства, технологичната трансформация и инвестициите в научно изследователска и развойна дейност, образованието и дигиталните умения и др.

Представителите на Министерството на финансите отговориха на въпроси и приеха предложенията на ИСС, които ще бъдат представени в по-нататъшната работа по разработване на националната програма „България 2030“. Те информираха, че съгласно концепцията по разработване на този национален стратегически документ с хоризонт до 2030 г. се предвижда той да бъде обсъден през октомври т.г. с всички заинтересувани страни. Предстои също Министерският съвет да одобри визията, а след това да се детайлизират правителствените намерения в отделните области на политики, както и да се изготви индикативна финансова рамка, оценка на въздействието и механизъм за контрол и наблюдение на изпълнението на програмата.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава

АРХИВ

Банер
Банер