НОВИНИ - АРХИВ

ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ Е ИЗБОРЪТ НА НОВОТО ПОКОЛЕНИЕ

Две училища в София бяха домакини на станалите вече традиция срещи-разговори на ИСС свързани с перспективите за професионална реализация при обучение чрез работа.

В Софийската професионална гимназия по туризъм повече от 50 ученици, завършващи средното си професионално образование, открито споделиха как и защо са направили мотивирания си избор на специалности в областта на туризма – хотелиерство и ресторантьорство, както и екскурзоводско обслужване. Всички са водени от желанието за изучаване на професия, която да им гарантира добра реализация и финансова сигурност. За тях туризмът е изборът на новото поколение. Те препоръчаха на ръководството на своето училище да се увеличат часовете за изучаване на втори език, по-добра взаимовръзка между теория и практика, изнесени практически занятия на терен още в началната степен на подготовка, както и въвеждане на заплащането на практиките чрез подписване на индивидуални договори с работодателите. Всички бяха твърдо убедени, че ще продължат образованието си във висши училища. По-голямата част от участвалите в срещата ученици предпочитат българските университети и се готвят за специалности в областта на туризма. Част от тях се насочват към медицина, информационни технологии, психология. Учениците подчертаха също, че по време на обучението си във висшите училища ще работят по придобитата квалификация от средното образование и финансово ще се подпомагат. В края на дискусията директорката на училището инж. Антоанета Джонева благодари на ИСС за инициативата и изрази готовност за следващи срещи.

В Националната търговско-банкова гимназия срещата бе с ученици от 11 клас на училището със специалности – банково дело и електронна търговия. Те бяха активни в дискусиите и показаха запознатост и икономическа култура. Младежите направиха интересни предложения, свързани с въвеждане на повече практика, нова техника в училището, извънкласни дейности със спортен и развлекателен характер, въвеждане на нова система на изпитване и електронни учебници, интерактивно представяне на учебния материал (презентации) и предоставяне на списъци с допълнителна литература по специалните предмети. На срещата с интерес и ангажираност учениците разкриха своите планове за кариерно развитие, които се отличаваха с голяма доза приложимост и насоченост към водещи икономически професии в България и чужбина. Всички ученици се обединиха около посланието, че образованието е ключът към успешната професионална реализация.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава

АРХИВ

Банер
Банер