НОВИНИ - АРХИВ

БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО ЩЕ УСКОРИ ЕВРОПЕЙСКАТА "НОВА СДЕЛКА С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ“

Необходимо е да се намери баланс в защита на правата на потребителите и отговорностите на доставчиците на цифрови услуги на европейско равнище. Засега потребителските права в условията на дигитализацията на икономиката са били по-скоро подценявани за сметка на развитието на дигиталната икономика. Около това се обединиха участниците в дискусията „Цифровата икономика: ползи за потребителите“, организирана от Европейския икономически социален комитет (EИСК) и българския Икономически и социален съвет (ИСС).

С конференцията в София ЕИСК и ИСС отбелязаха юбилейното 20-то издание на Деня на потребителите.

Председателят на ИСС проф. д-р Лалко Дулевски при откриване на конференцията подчерта, че е необходим механизъм на европейско равнище, който да гарантира правата на потребителите в дигиталната икономика. В прехода от аналоговата икономика към дигитална, акцентът, според проф. Дулевски, трябва да бъде върху доброто познаване на правата на потребителите и върху обучението и образованието на децата за техните възможности и права в новите условия. Той подчерта също, че децата трябва да бъдат специфична група потребители, към която е необходимо да се прояви голямо внимание като едновременно се гарантира достъпът им до знанията за цифровите технологии, но и гарантира защитата им от евентуални рискове.

Министърът на икономиката Емил Караниколов информира участниците, че България по време на председателството ще положи всички усилия по-бързо да се придвижат две нови европейски законодателни инициативи – Директива за договорите за предоставяне на цифрово съдържание и Директива за договорите за продажба на стоки. Тези два пакета от предложения подпомагат изграждането на Единния цифров пазар и, според министъра, промените ще повишат доверието на потребителите в цифровата икономика. Министърът подчерта, че приоритет по време на българското председателство ще се даде на пакета от законодателни промени наречен „ Нова сделка за потребителите“, който осигурява правна рамка за защита на потребителите, включително и на цифровите потребители.

Мартин Зикер, председател на секция Единен пазар, производство и потребление, Европейския икономически и социален комитет , подчерта , че организираното гражданско общество ще настоява пред Европейската комисия за ясни дефиниции в директивите, които се отнасят до отношенията на бизнеса с потребителите на цифрови услуги и в т.нар. „споделена икономика“, чиито потребители стават все повече и повече.

Франсиско Фонсека Морийо, заместник генерален директор, Генерална дирекция Правосъдие и потребители на Европейската комисия, запозна конференцията със съдържанието и целите на подготвяните от Комисията законодателни промени в двете нови директиви и изрази надежда, че те ще отговорят на необходимостта от защита на правата на потребителите в условията на дигитална икономика. Той отговори на множество въпроси на участниците за нови органи на европейско равнище, които да представляват потребителите в съда, за колективните искове, за отговорностите и на националните правителства и организациите на потребителите. Той призова гражданските организации отново да обсъдят внимателно законодателните промени, които се очаква ЕК да предложи за широко обсъждане през май т.г. Ще се съобразим максимално с предложенията на гражданските организации, за да постигнем добър резултат, каза Франсиско Морийо, но работата няма да приключи само с тези два пакета от законодателни промени, подчерта той.

По време на конференцията водещата на една от дискусиите Милена Ангелова, член на Групата на работодателите в ЕИСК и член на българския ИСС помогна да се разяснят заплахите, пред които сме изправени като потребители на цифрови услуги. Димитър Манолов , член на Групата на работниците в ЕИСК и на ИСС съдейства на разговора за новите възможности на цифровия потребител, а Богомил Николов, член на Групата Други интереси” в ЕИСК и на ИСС постави на обсъждане въпроса какво прави ЕС за цифровите потребители. В дискусиите се открои и темата за защита на правата на цифровите потребители на финансови услуги.

Интересни наблюдения и предложения споделиха експерти от ЕС и български експерти. В конференцията участваха повече от 100 представители на институции, на бизнеса ,на гражданските организации, като половината от тях представляваха организации в държави членки на ЕС и ЕИСК.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава

АРХИВ

Банер
Банер