НОВИНИ - АРХИВ

УЧЕНИЦИТЕ ИСКАТ ПО-АКТИВНА РОЛЯ НА УЧИЛИЩЕТО В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОРИЕНТИРАНЕ

Две училища в София бяха домакини на станалите вече традиция разговори на ИСС за реализацията на младите хора и за образованието им.

В СУ „Свети Седмочисленици“ повече от 80 ученици, завършващи средното си образование, открито говореха за своите планове да продължат да учат, да специализират и да се реализират. Всички бяха твърдо убедени, че трябва да продължат образованието си във висши училища, като една част от абитуриентите имат намерения да продължат да учат в чужбина. По-голямата част от участвалите в срещата ученици предпочитат българските университети и се готвят за специалности като медицина, информационни технологии, психология и политология, право, инженерство. Те подчертаха, че им липсва възможността чрез стажове, например, да придобият поне начална визия за избраните специалности. Учениците подчертаха също, че имат нужда от повече информация, за да се ориентират навреме за качествата, които имат и за възможностите да ги приложат в бъдещата си професия. Те биха предпочели училището да бъде по-активно в тяхна помощ при професионалното им ориентиране. В края на дискусията директорката на училището Маруся Никова благодари на ИСС за инициативата и изрази готовност за следващи срещи.

В СУ „ Филип Станиславов“ една част от учениците са деца на имигранти от други държави. Те също бяха активни в срещата и с интерес и ангажираност разкриха своите планове за бъдеще, които се отличаваха с голяма доза прагматизъм и насоченост към приложими след подходяща квалификация професии. След тях имаше повече почитатели на спорта и на музиката. Но и тези ученици биха искали училището активно да им помага в избора на бъдещата професия. Директорката на училището Нели Тодорова закри срещата с препоръката, че най-важно е за учениците да завършат успешно училището, което е основа за по- нататъшния им път през живота.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава

АРХИВ

Банер
Банер