НОВИНИ

УЧЕНИЦИТЕ ОЧАКВАТ ПО-МОДЕРЕН ПРОЦЕС НА ОБУЧЕНИЕ

Поредната среща-дискусия на ИСС за миграционните нагласи сред завършващите средно образование ученици се състоя в Национална финансово-стопанска гимназия. В нея взеха участие около 80 ученици, както и председателят на ИСС проф. д-р Лалко Дулевски и директорът на гимназията Мая Гешева.

Учениците изслушаха проф. д-р Дулевски за резултатите от две поредни проучвания на ИСС за миграционните нагласи сред зрелостниците в България и сами поставиха за обсъждане проблеми, които според тях са важни за подобряване качеството на средното образование и за очакванията им от висшето образование. В свои презентации трите работни групи ученици посочиха необходимостта от подобряване на учебния процес в училище, от по-тясна взаимовръзка между ученици и преподаватели, за по-модерни подходи и технически средства в учебния процес и за повече свобода за избор на предмети в последната година на обучение в средното училище.

ИСС заедно със Синдиката на българските учители провежда срещи-дискусии в училища в София и в страната за миграционните нагласи у младите хора. Темите за миграцията, за демографията, за реализацията на младите хора доминират през последните две години от дейността на ИСС и в много актове на Съвета се анализират проблеми и се предлагат политики и мерки, насочени към създаване, съхранение и реализация на младото поколение българи.

Обратно горе