НОВИНИ

ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ ОТ ПЕРНИК: ИСКАМЕ ДУХОВНА И КУЛТУРНА СРЕДА, ЗА ДА ОСТАНЕМ В ГРАДА

Работни групи, формирани от представители на завършващите ученици от десет училища от общината отговориха на два основни въпроса какво трябва да се промени в средното образование, за да бъде то още по-качествено и какво очакват да се промени в Перник, за да останат да работят и живеят в родния си град. Идеите на учениците бяха представени пред председателя на ИСС проф. д-р Лалко Дулевски, зам. кмета на Перник Севдалина Ковачева, председателя на Общинския съвет Иво Савов, началника на РУО Ваня Коконова, представители на работодателски и синдикални организации, както и много преподаватели и директори на училища.

Проф. Дулевски представи на учениците акценти от анализ на ИСС за миграционните нагласи сред завършващите средно образование през 2015 г. Той подчерта, че трите фактора, които са най-честата причина за намеренията на младите хора да мигрират от родното си място са намиране на работа, намиране на качествена работа с добър доход и качествено образование. Липсата на такива условия кара 2/3 от младите хора да ги потърсят на друго място. Проф. Дулевски подчерта, че ИСС тази година за втори път прави същото проучване и анализ сред повече от 2700 зрелостници в страната.

Интерес предизвика и представеното от Мария Кирилова анкетно проучване на Центъра за кариерно развитие сред същата група ученици, но само в Перник. От него става ясно, че учениците очакват от бъдещите си работодатели на първо място ясна и справедлива система за възнаграждение, че най-предпочитаните професии са свързани с управление и право, че почти половината от анкетираните биха искали да работят в собствена фирма.

Кратки експозета за развитието на Перник представи и зам. кмета Севдалина Ковачева и Бойка Павлова – председател на търговско промишлената палата.

Петте работни групи на учениците смело и откровено посочиха проблемите както на средното образование, така и за средата, която Перник им дължи, за да ги мотивира да останат в града. Сред техните предложения за подобряване качеството на образованието се открояваше искането им за по-голяма възможност да избират в последните класове онези предмети, които са тясно свързани с бъдещото им образование и професия.

Младите хора настояха Перник да промени облика си към повече духовност, култура и перспектива. Нека думата ни да се чува по-ясно, казаха зрелостниците и пожелаха още подобни срещи с местната власт и своите учители, на които откровено да се коментират проблемите през техния поглед.

Общата позитивна оценка за срещата като първа крачка към широк обществен диалог с младите хора обобщиха накрая Бойко Свиленов – председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в Област Перник и Ваня Коконова – началник на РУО в Перник.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава
Банер
Банер