НОВИНИ

ИСС ЩЕ ПАРТНИРА НА МТСП ЗА НОВА СТРАТЕГИЯ ПО КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

Становището на Икономическия и социален съвет (ИСС) за корпоративната социална отговорност е документ, който ще бъде в основата при създаването на новата Национална стратегия за корпоративна социална отговорност. Това заяви днес на дискусия в Министерството на труда и социалната политика министър Ивайло Калфин. Той подчерта важността на корпоративната социална отговорност за общественото развитие и готовността на министерството да подкрепя добрите практики.

Дискусията „Корпоративната социална отговорност – достижения и предизвикателства” бе организирана от ИСС в партньорство с МТСП. Целта на обсъждането беше да се подпомогне процеса на разработване на нова, съвременна национална стратегия за корпоративна социална отговорност. В дискусията взеха участие зам.-министърът Зорница Русинова, председателят на ИСС проф. Лалко Дулевски, докладчиците по становището Милена Ангелова и Веселин Митов, членове на ИСС, представители на научните среди, организации и институции, имащи отношение към разглежданата тема. Докладчикът по становището на ИСС Милена Ангелова подчерта необходимостта от насърчаване на корпоративната социална отговорност в малките и средни предприятия. Образованието също трябва да се включи активно в създаването на култура за корпоративната социална отговорност сред младите хора и младите бизнес лидери, каза тя. М. Ангелова подчерта също, че КСО не трябва да се използва за „измиване на имиджа” на предприятията, но от друга страна бизнесът, който споделя тази кауза, трябва да получава подкрепа и признание.

Членовете на ИСС, както и много външни експерти - участници в дискусията поставиха много въпроси и препоръки пред МТСП: за обхвата на понятието „корпортивна социална отговорност”, за факта, че България има традиции в областта, които трябва да се изучават, развиват и надграждат.

Специалисти по темата оцениха акта на ИСС за корпоративната социална отговорност като документ, който надгражда множество национални и европейски документи по същата тема и затова той е много ценен за по-нататъшните стъпки в посока създаване на нова стратегия. Представители на академичните среди застъпиха тезата, че България трябва да създаде национален стандарт по корпоративната социална отговорност.

От страна на министерството заявиха готовност за съвместна работа с ИСС. Те възнамеряват да възстановят Консултативния съвет по корпоративна социална отговорност, който е прекъснал дейността си с приключването на изтеклата стратегия.

Председателят на ИСС проф. д-р Лалко Дулевски обърна внимание на това, че в своята 12-годишна дейност Съветът е имал три приоритета, по които е работил успешно с МТСП - демографската политика, трудовия пазар и социалната икономика. С тази дискусия стартира и работата по четвъртия приоритет - корпоративната социална отговорност. Надяваме се, че и този път ще постигнем целите, които обществото очаква от нас, заключи проф. Дулевски.

 

Обратно горе