НОВИНИ

Проф. Николай Генчев:

…„Левски като че ли остава един от малцината големи мъже на възрожденската епоха, който беше пощаден от бурите на нашия социален и духовен живот, който като цяло не беше поставен под съмнение.

На последната си пленарна сесия ИСС прие резолюция „Възможни насоки на развитие на системата за професионално образование и обучение в България“.

ИСС констатира в акта си различни предизвикателства пред професионалното обучение и образование (ПОО)като загуба на конкурентни предимства в професионалното образование и обучение на работната сила и особено в сферата на новите технологии, липса на ефективна връзка между обучаващите институции работодателите и невъзможност да се формират съвременни професионални умения в реална среда, липса на система за редовно прогнозиране на потребностите от професионално образование и обучение и остаряла материална база и учебници.

На 9 юни т.г. Комисията по бюджет, финанси, застраховане и осигуряване свика разширено заседание, на което обсъди проект за становища на ИСС на тема „ Ускоряване на подготовката за присъединяване на Р. България към Еврозоната“.

В консултацията участваха повече от 20 души представители на МФ, МИ на Института за икономически изследвания и на Правния институт на БАН, на Фискалния съвет, на Българската макроикономическа асоциация, финансови експерти и членове на ИСС. Всички изразиха мнение, че предложеният проект за становище е навременен и експертно подготвен. България, с подписването на Лисабонския договор, е поела задължението да стане член и на Еврозоната, подчертаха всички. Въпросът е кога трябва да се случи това.

Страница 1 от 122

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава
Банер
Банер