НОВИНИ - АРХИВ

Икономическият и социален съвет /ИСС/ на България ще отбележи десет години от своето създаване на 2 декември 2013 г. /понеделник/ от 14.00 ч. в зала „Средец” на Шератон София хотел Балкан и ще връчи почетния знак на съвета за принос в развитието на гражданското общество в България.

Официални гости на събитието са президентът на Република България г-н Росен Плевнелиев, г-н Анри Малос, Президент на Европейския икономически и социален комитет /ЕИСК/, г-н Алиосман Имамов, заместник председател на 42-рото Народно събрание, г-жа Даниела Бобева, заместник министър-председател и министърът на външните работи г-н Кристиан Вигенин.

На 10-ти декември 2003 г. България стана първата страна от 12-те нови държави - членки на Европейския съюз, която създаде Икономически и социален съвет по модела на Европейския икономически и социален комитет.

През изминалите десет години българският Икономически и социален съвет извоюва своето място сред водещите съвети в Европейския съюз, чийто опит и постижения са пример за добра практика сред национални съвети от страните - членки за развитие и утвърждаване на модела на организираното гражданско общество.

На 31 октомври 2013 г. Икономическият и социален съвет (ИСС) прие резолюция на тема Действия в подкрепа на младите хора и борбата с младежката безработица в България”.

След като последователно прие становище и резолюция, относно борбата с ранното отпадане от училище, ИСС предприе следваща стъпка - да отправи предложенията и препоръките си относно актуалните инициативи на Европейската комисия (ЕК) за борба с младежката безработица и тяхното прилагане в България, една от които е инициативата „Гаранция за младежта”, чийто план за прилагане предстои да бъде приет от правителството до края на годината.

Политиките за насърчаване на младежката заетост и ограничаване на безработицата сред младите хора отдавна са във фокуса на внимание на ИСС. Според Съвета проблемите на младите хора и предизвикателствата, които те срещат по отношение на своето образование, трудова реализация, професионално развитие и съвместяване на трудовия и семейния живот трябва да са приоритет за страната ни.

В четвъртък, 7 ноември 2013 г. от 11.00 ч. в заседателната зала на Икономическия и социален съвет (ИСС) ще се състои пресконференция, на която ще бъде представена приетата от ИСС на 31 октомври 2013 г. резолюция на тема Действия в подкрепа на младите хора и борбата с младежката безработица в България”.

На пресконференцията ще присъстват:

проф. д-р Лалко Дулевски – председател на ИСС,

г-н Пламен Димитров - докладчик по резолюцията, президент на КНСБ, член на ИСС от група ІІ – синдикати, председател на комисията по „Труда, доходите, жизненото равнище и индустриални отношения”

и членове на ИСС.

Страница 2 от 87

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава