НОВИНИ - АРХИВ

ТРЯБВА ДА СЕ КАТАЛИЗИРА ДИАЛОГА И КООРДИНАЦИЯТА В ДЕЙНОСТИТЕ МЕЖДУ ВСИЧКИ ФАКТОРИ И СРЕДИ В БЪЛГАРИЯ ПО ПРОБЛЕМА НА БЕДНОСТТА И СОЦИАЛНОТО ИЗКЛЮЧВАНЕ

На 10 септември 2010 г., в рамките на Европейската година за борба с бедността и социалното изключване се проведе международна конференция на тема „Трудовата заетост и бедността в България: ролята на организираното гражданско общество в борбата срещу бедността и социалното изключване”. Тя бе организирана от КТ Подкрепа, съвместно с НС на ТПК и КРИБ.

Участие в конференцията взеха д-р Константин Тренчев - президент на КТ „Подкрепа”, изпълнителният директор на Агенцията по заетостта - г-жа Росица Стелиянова, г-жа Румяна Георгиева – парламентарен секретар на КРИБ, г-н Стилян  Баласопулов – председател на НС на ТПК. Специален гост на проявата бе г-н Дени Стокинг, президент на най-голямата белгийска НПО в тази област. В работата на конференцията участва и  главния секретар на ИСС г-н Антон Лазаров.  

Форумът се явява заключителна проява в рамките на двугодишната кампания за повишаване ангажираността по проблемите на социалното включване и приложението на Отворения метод за координация, като цели основно да катализира диалога, сътрудничеството и координацията в дейностите между всички засегнати от проблематиката фактори и среди в България.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава