НОВИНИ - АРХИВ

ИКОНОМИЧЕСКИЯТ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ ЩЕ ПРЕДСТАВИ АНАЛИЗ НА АНТИКРИЗИСНИТЕ МЕРКИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

В понеделник, 1 март 2010 г., от 10.30 ч. в заседателната зала на Икономическия и социален съвет /бул. „Цариградско шосе” 111/ ще се състои пресконференция, на която ще бъде представен разработеният от ИСС анализ на тема „Антикризисните мерки на пазара на труда – опитът на страни-членки на Европейския съюз”.

В пресконференцията ще участват:

  • Проф. Лалко Дулевски, председател на ИСС
  • Г-н Пламен Димитров, член на ИСС от ГрупаІІ – синдикални организации, и председател на постоянната Комисия по труд, доходи, жизнено равнище и индустриални отношения

Анализът „Антикризисните мерки на пазара на труда – опитът на страни-членки на Европейския съюз” е разработен от ИСС по собствена иницатива и представлява резултат от едногодишната работа на мрежата на икономическите и социални съвети от страните-членки на ЕС, която през 2009 г. бе председателствана от българския съвет.

В документа са обобщени основните практики, изводи и препоръки на съветите относно антикризисните мерки на пазара на труда на национално и европейско ниво.

В същото време на базата на приетите досега становища и анализи, ИСС подготвя обобщено становище, в което ще се опита да изрази общата си позиция по основните икономически и социални проблеми и тяхното задълбочаване в резултат на кризата, както и да представи систематизирани предложения за развитие на социално-икономическата политика и ключовите реформи в страната.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава