НОВИНИ - АРХИВ

ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И СОЦИАЛНИ СЪВЕТИ НА БЪЛГАРИЯ И ИСПАНИЯ АКТИВИЗИРАТ ДВУСТРАННОТО СИ СЪТРУДНИЧЕСТВО

Председателите на икономическите и социални съвети на Испания г-н Маркос Пеня и на България доц. Лалко Дулевски ще подпишат Рамково споразумение за активизиране на двустранното им сътрудничество.

Церемонията ще се състои в присъствието на Н. Пр. Извънредния и пълномощен посланик на Кралство Испания в България г-н Хорхе Фуентес Монсонис-Вилайонга в четвъртък, 26 ноември, от 10.00 ч. в зала “Сердика” в хотел “Арена ди Сердика”.

Със споразумението двата съвета потвърждават общата си воля за утвърждаване на своя собствен опит в развитието на социалния и гражданския диалог и да обменят информация за успешни практики в тази област.

Споразумението предвижда двете страни да организират срещи, семинари и курсове, в които участниците, представляващи икономическите и социалните интереси на всяка от страните, ще се запознават с различни аспекти на социално-икономическата проблематика.

Двата съвета ще изготвят проучвания и доклади по въпроси, които водят до взаимно познаване на икономическата и социалната реалност в Испания и България.Те ще си оказват и взаимна техническа подкрепа за развитие на икономическото и социалното сътрудничество. Ще бъдат разработени специални програми, чрез които да се реализира това сътрудничество.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава