НОВИНИ - АРХИВ

ИКОНОМИЧЕСКИЯТ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ Е ДОМАКИН НА СРЕЩА ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА АНТИКРИЗИСНА ПОЛИТИКА ПО ЗАЕТОСТТА


Двудневна международна конференция на високо равнище на тема “РАБОТНИТЕ МЕСТА И КРИЗАТА – ОТВЕТНИ ДЕЙСТВИЯ НА ЕВРОПА ЧРЕЗ ПОЛИТИКИТЕ” организират Икономическият и социален съвет на България и Европейският икономически и социален комитет на 5 и 6 октомври 2009 г. (понеделник и вторник) в София.

Конференцията ще започне своята работа на 5 октомври, понеделник, от 10.00 ч. в зала 6 на Националния дворец на културата.

Международният форум ще бъде открит от председателя на 41-ото Народно събрание г-жа Цецка Цачева.

Организираната от ИСС и ЕИСК конференция е насочена към въздействието на световната икономическа криза върху работните места и различните мерки на национално и европейско равнище в подкрепа на заетостта и активизирането на трудовия пазар. На нея ще бъдат обсъдени оценките на националните икономически и социални съвети и предложенията на Европейския икономически и социален комитет и на Европейската комисия. Специално внимание ще бъде обърнато на антикризисните мерки в България.

Международната конференция е част от активизирането и обединяването на структурите на организираното гражданско общество в Европа в търсене на общи пътища за преодоляване на последиците от кризата. Обсъждането на поставените на форума проблеми е необходима крачка в оценката на ефективността на общата европейска антикризисна политика.

След провеждането на годишната среща на главните секретари на ЕИСК и националните икономически и социални съвети през юни 2009 г. в София, настоящата конференция става ключова стъпка за разработването и реализацията на проектоплатформа на политика за антикризисни мерки в цяла Европа. Документът ще бъде приет на Годишната среща на президентите и главните секретари на националните икономически и социални съвети от страните-членки на ЕС и ЕИСК, която ще се състои през ноември в София.

В конференцията ще участват представители на Европейския икономически и социален комитет и на българския Икономически и социален съвет, на национални икономически и социални съвети от страните-членки на ЕС, на Европейската комисия, Международната организация по труда, на държавни институции, неправителствени организации и научни звена от България.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава