НОВИНИ - АРХИВ

ИКОНОМИЧЕСКИЯТ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ ОРГАНИЗИРА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПАКЕТА НА ЕС ЗА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД ЗЕМЕДЕЛИЕТО


В петък, 13 февруари 2009 г., от 10.00 ч. в залата на хотел “Света София” (ул. “Пиротска” 18) ще се проведе конференция с международно участие на тема “Пакетът за климатичните промени и отговорът на земеделието».

Форумът се организира от Икономическия и социален съвет по предложение на Съвета на българските аграрни организации (СБАО).

По време на конференцията представителите на гражданското общество в България, на професионални организации в земеделието и на европейски институции ще обсъдят предизвикателствата пред земеделските производители, продиктувани от Пакета от мерки в областта на климата и енергетиката, който бе одобрен от Европейския парламент през декември 2008 г. Утвърдените мерки са насочени към превръщането на Европа в «нисковъглеродна» икономика и повишаване на нейната енергийна сигурност.

Акцентът на дискусията ще бъде стимулирането на производството на национални възобновяеми енергийни суровини от аграрния сектор. Вниманието ще бъде концентрирано върху Директивата за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източниция, която е част от приетия от Европарламента пакет. Целта е да се започне дебат върху климатичните промени, като същевременно се подпомогнат фермерите да отговорят на предизвикателството - как да приложат европейското законодателство, да бъдат конкурентоспособни и да си осигурят допълнителен източник на доходи.

В конференцията ще вземат участие представители на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) и европейски институции, които ще представят Пакета от мерки за преодоляване на климатичните промени и становището на ЕИСК по него, както и опита на отделни държави за адаптиране на земеделието към климатичните промени.

От българска страна във форума ще участват народни представители, представители на Министерството на земеделието и храните, членове на СБАО, учени в областта на аграрните науки.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава