НОВИНИ - АРХИВ

ИКОНОМИЧЕСКИЯТ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ ЩЕ ОТБЕЛЕЖИ ПЕТ ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО СИВ сряда, 10 декември 2008 г., от 10.00 часа в зала “Сердика” на хотел “Шератон” Икономическият и социален съвет на Република България ще отбележи 5-ата годишнина от създаването си.

В тържественото честване ще вземат участие председателят на 40-то Народно събрание г-н Георги Пирински, народни представители, министри, представители на много държавни, обществени, граждански и научни институти, партньори на съвета.

Икономическият и социален съвет (ИСС) е една от новите модерни институции на България, които се създадоха в процеса на демократичното развитие на нашата страна. България е първата от новите 12 страни-членки на Европейския съюз, в която ИСС се изгради и развива успешно по модела на Европейския икономически и социален комитет - като нов тип институция, независима от законодателната и изпълнителната власт.

Със своята дейност през петте години на своето съществуване ИСС се утвърди като “гражданския парламент” на България и зае достойно място сред икономическите и социални съвети на страните-членки на Европейския съюз.

За този период ИСС е приел 27 становища, резолюции и анализи по актуални икономически и социални проблеми на страната, провел е 12 публични консултации с участието на президента на страната, председателя на Народното събрание, народни представители, министри, представители на граждански организации и европейски институции. В утвърдените документи съветът е направил над 450 предложения към изпълнителната и законодателната власт за решаване на стратегически за България проблеми в областта на икономическата и социалната политика.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава