НОВИНИ - АРХИВ

ИКОНОМИЧЕСКИЯТ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ ЩЕ ПРЕДСТАВИ ПОЗИЦИЯТА СИ ПО АКТУАЛИЗИРАНИЯ ПРОЕКТ НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНА СТРАТЕГИЯ


В понеделник, 28 юли 2008 г., от 10.30 ч. в заседателната зала на Икономическия и социален съвет (бул. «Мария Луиза» 22) ще се състои пресконференция, на която ще бъде представена Резолюцията на ИСС по актуализирания проект на Националната здравна стратегия 2008 – 2013 г.

В пресконференцията ще участват:

- Доц. д-р Лалко Дулевски, председател на ИСС

- Г-н Васил Велев, заместник-председател на ИСС от І Група – работодателски организации

- Д-р Константин Тренчев, заместник-председател на ИСС от ІІ Група – синдикални организации

- Г-н Пламен Захариев, заместник-председател на ИСС от ІІІ Група – граждански организации

- Доц. д-р Желязко Христов, член на ИСС, докладчик по резолюцията.

В пресконференцията ще участва и министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава