НОВИНИ - АРХИВ

ИКОНОМИЧЕСКИЯТ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ ЩЕ ПРИЕМЕ СТАНОВИЩЕ ПО НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ПО МИГРАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ


Националната стратегия по миграция и интеграция на Република България 2008 – 2015 г.бе приета от Министерския съвет на 5 юни 2008 г. ИСС се самосезира по нея, отчитайки изключителната важност на проблемите на миграцията като фактор за демографската криза в България, националния трудов пазар, икономическото и социалното развитие на страната.

На пресконференцията ще бъдат представени основните моменти в анализа на стратегията и 15-те предложения, които ИСС отправя към изпълнителната власт.

ИСС смята, че са необходими по-ясни политики за решение на проблемите, свързани с миграцията, развитието на пазара на труда и преодоляване на демографската криза. Част от тях могат да се впишат в годишните планове за изпълнение на стратегията, а други - да я допълнят при нейното актуализиране.

В становището специално се акцентира върху проблемите на вътрешната миграция, като се има предвид наличието на признаци на паническа емиграция в някои региони на страната, и се отбелязва, че тези проблеми не са разработени в стратегията. Поставени са и въпросите за рисковете за националния пазар на труда вследствие от миграцията и за провеждането на съответни защитни политики. Част от предложенията на ИСС са свързани с предоставянето на “зелена карта” за емигрантите от български произход.

В становището са отчетени политиките на ЕС по въпросите на миграцията, както и новите моменти, които произтичат от разработваните в момента директиви на Общността.
Обратно горе