НОВИНИ - АРХИВ

КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА: “ЛИСАБОНСКИЯТ ДОГОВОР И ХАРТАТА ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА – ПРЕДИМСТВАТА И ПОЛЗИТЕ ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА ЕВРОПА”

Икономическият и социален съвет на България, по инициатива на Конфедерацията на независимите синдикати в България, организира конференция на тема: “Лисабонският договор и Хартата за основните права – предимствата и ползите за гражданите на Европа”. Конференцията ще се състои на 15 май (четвъртък) от 10:00 часа в зала “Сердика” на хотел “Шератон”, София.

Конференцията ще бъде открита от г-н Георги Пирински – Председател на 40-то Народно събрание на Република България.

Участие в конференцията са потвърдили депутати в Народното събрание, представители на президентската администрация и на изпълнителната власт, членове на ИСС, синдикални организации, неправителствени институции, представители на научните среди и експерти.

Форумът се организира във връзка с 50-годишнината от създаването на Европейския икономически и социален комитет и е посветен на предимствата и ползите, които се разкриват пред гражданите на обединена Европа с Договора от Лисабон и Хартата на основните права на Европейския съюз.

Доклади ще представят г-н Анри Малос, председател на Група I на работодателите в Европейския икономически и социален комитет и доц. д-р Желязко Христов, член на ИСС и ЕИСК и президент на КНСБ.

Очаква се г-н Малос по нетрадиционен начин да анализира предизвикателствата, които Лисабонският договор поставя пред обединена Европа и нейните граждани. Доц. д-р Желязко Христов в своята презентация ще представи ролята и значението на Хартата за основните права, ролята й върху трудовите и социални права на българските граждани, както и необходимостта от промени в нормативната уредба и в провежданата политика, с цел сигурна защита на тези права на национално и европейско равнище.

По случай 50-годишнината от създаването на Европейския икономически и социален комитет членовете на Икономическия и социален съвет на България ще приемат Декларация, обявяваща датата 19 май за Ден на организираното гражданско общество.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава