НОВИНИ - АРХИВ

ЕВРОПЕЙСКИ СЕМИНАР НА ТЕМА: “СОЦИАЛНИЯТ ДИАЛОГ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД НОВИТЕ СТРАНИ-ЧЛЕНКИ”


Българският икономически и социален съвет съвместно с Лабораторията за социални дейности и иновации(LASAIRE), с подкрепата на Европейската комисия и Европейския икономически и социален комитет, организират семинар на тема: “Социалният диалог в ЕС: предизвикателства и перспективи пред новите страни-членки”. Семинарът ще се проведе на 11 април 2008 година (петък) от 9.30 часа в зала “София” на хотел “Света София”, град София.

Семинарът е част от проекта “Социални партньори, ново начало за Европа и глобализация”, разработен в рамките на цикъл биеналета. Последното, 9-то поред биенале, в чиито рамки се провежда и настоящият семинар, е под знака на проблемите на заетостта в Европа и си поставя за цел да предизвика широк отзвук сред европейските социални партньори едновременно на национално и европейско ниво, стимулирайки по-активното им ангажиране със социалната проблематика.

За участие в дискусията са поканени представители на законодателната власт, администрацията на президента на Република България, представители на изпълнителната власт, социалноикономически партньори от България, експерти от различни държави-членки на ЕС, представители на европейски синдикални и работодателски организации и академични среди.

Настоящият семинар е вторият предвиден в рамките на проекта и цели задълбочаване, доразвиване и детайлизиране на дискусията по следните теми:

  • Новите практики и перспективи пред социалния диалог на национално и европейско равнище: българският и европейският опит;

  • Секторни и корпоративни аспекти на колективните преговори (bargaining) със специфичен фокус върху транснационалните компании, осъществяващи дейността си на територията на България.

През септември 2008 година на биеналето в Сен Етиен ще бъдат формулирани окончателните предложения, които предстои да бъдат представени на френското председателство на ЕС. В тази връзка семинарът в град София е съществена стъпка преди биеналето през септември и ще даде възможност за убедително представяне на практиките, успехите и перспективите в социалния диалог в България.

Очаква се споделеният опит между участниците да съдейства за очертаването на конкретни насоки и решения в търсене на по-гъвкав и конструктивен диалог между публичните и частни структури на национално ниво и в рамките на Европейския съюз.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава