НОВИНИ - АРХИВ

ИКОНОМИЧЕСКИЯТ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ ОРГАНИЗИРАПУБЛИЧНА ДИСКУСИЯ И КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ПЕНСИОННАТА СИСТЕМА В БЪЛГАРИЯ

На 10 декември 2007 г., понеделник, от 10.30 ч. в зала “Сердика” на хотел “Шератон” Икономическият и социален съвет /ИСС/ организира публична дискусия и консултации по проблемите на пенсионната система в България.

Целта е на базата на приети от ИСС становища да започне широка обществена дискусия и консултации за постигане на необходимия консенсус по основните проблеми и гарантирането на стабилността на българската пенсионна система, коментира по повод срещата председателят на ИСС доц. Лалко Дулевски. Той припомни, че на 10 декември 2001 г. е започнал работа „гражданският парламент на България” и уточни, че развитието на пенсионната система е една от централните теми в дейността на ИСС.

Досега Съветът е изготвил и приел 3 становища по проблемите на пенсионната система – две по собствена инициатива („Разширяване на възможностите за участие в осигурителната система на родените преди 01.01.1960 г.” и „Проблеми на пенсионната система в България”), както и едно по сезиране от председателя на Народното събрание по Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване.

Участие в публичната дискусия и консултации ще вземат министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова, министърът на финансите Пламен Орешарски, председателят на Комисията по социална политика към 40-ото Народно събрание д-р Хасан Адемов, министрите на труда и социалната политика през периода 1990 – 2005 г., депутати, съветници и секретари на президента на Република България и др.

Публичната дискусия и консултации са открити за медиите.
Обратно горе