НОВИНИ - АРХИВ

ПОЛИТИКАТА ПО СЕМЕЙСТВОТО И ОТГОВОРНОТО РОДИТЕЛСТВО ДА СТАНЕ НАЦИОНАЛЕН ПРИОРИТЕТ ЗА ДЕСЕТИЛЕТИЯ НАПРЕД ПОИСКА ИКОНОМИЧЕСКИЯТ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ

На 28 май 2007 г. на открита пленарна сесия в НДК членовете на Икономическия и социален съвет обсъдиха и приеха становище на тема “Семейството, доброто родителство и равните възможности между половете”.

В становището си ИСС настоява да се изрази ясна политическа воля за приоритетност на политиката за семейството и доброто родителството. Да се изготвя Годишен доклад за семейството, отговорното родителство и равните възможности на половете е друго предложение в становището на ИСС. От проекта отпадна предложението за създаване на институция за семейството, доброто родителство и равните възможности.

 

Други препоръки, записани в становището на ИСС, са:
 • Повишаване на заетостта на младите и на жените
 • Подобряване на общественото здравеопазване на децата и семействата
 • Премахване на детския труд
 • Програми за ликвидиране на социалното неравенство между децата
 • Приемане на Закона за равните възможности
 • Създаване на нов Закон за подкрепа на семейство, който да осигури устойчивост, равнопоставеност, отговорност между поколенията, добро възпитание на децата
 • Насърчаване на работодателите за създаване на фирмена семейна политика
 • Надбавки за всяко дете без подоходен тест
 • Осигуряване на достъп на всяко дете до детски градини и ясли
 • Нови социални услуги за отглеждане на деца
 • Опрощаване на данъка върху недвижимите имоти за основно жилище на многодетни семейства
 • Създаване на Държавен фонд за поемане на лихвените тежести по жилищни, потребителски и предприемачески кредити за млади семейства с дете
 • Финансови стимули за майки студентки или докторантки
 • Отпускане на платен държавен отпуск за бащата при раждане на дете
 • Социален патронаж за млади майки (под 18 години) и децата им
 • Гъвкаво и намалено работно време за родителите (не само за майката) и други.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава