НОВИНИ - АРХИВ

МИНИСТЕРСТВО, ЗАКОН И ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА СЕМЕЙСТВОТО, ДОБРОТО РОДИТЕЛСТВО И РАВНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЩЕ ИСКА ИСС

Политика за семейството, отговорното родителство и равните възможности трябва да създаде България като свой национален приоритет за десетилетия напред. Това е основно заключение на проекта за становище на Икономическия и социален съвет на тема “Семейството, доброто родителство и равните възможности”.

На открита пленарна сесия и дискусия за приемането на документа ИСС кани народни представители, министри, експерти, научни работници, неправителствени организации на 28 май 2007 г., понеделник, в зала 7 на НДК от 11 часа.

Ако пленарната сесия приеме становището, ИСС ще препоръча създаването на политика за подкрепа на семейството както и цялостна стратегия за семейството, децата, родителството и равните възможности.

Съветът ще настоява за създаване на Министерство на семейството, отговорното родителство и равните възможности, както е в много европейски страни. Ще изисква специален Годишен доклад, изработен от независима научна институция. В проектодокумента на ИСС се поддържа идеята за създаване на Закон за подкрепа на семейството.

Докладчикът по становището Янка Такева, член на Съвета от ІІІ група – граждански организации, аргументира предложенията в проекта на становището с данни от изследвания, анализи и дискусии през последните години.

Освен тревожните тенденции за намаляване на раждаемостта, за увеличаване на смъртността, тенденции за по-ниска заетост на жените, за трудно съчетаване на семейния и професионалния живот при жените, в становището се разглеждат и проблемите на качественото отглеждане, възпитание и образование на децата.

Цитирани са социологически изследвания, според които всяко четвърто дете не завършва средно образование. Майките, които сами отглеждат децата си, са по-често заплашени от бедност у нас, а по предварителни данни за 2006 г. средната работна заплата на жените е била 325 лв. или с 15.2% по-ниска от тази на мъжете. Нагласите за споделяне на грижите за децата в семейството в България са на дъното на европейската таблица заедно с Румъния и Турция. Само 67% от българите вярват, че бащата и майката трябва да споделят грижите по децата, в Швеция този процент е 95%.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава