НОВИНИ - АРХИВ

УСКОРЯВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПАРИ ЗА ЗЕМЕДЕЛИЕ ПОИСКА БЪЛГАРИЯ НА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ИСС

Проверката на българската програма за финансиране на проекти за селските райони да бъде ускорена и вместо за шест да се извърши за четири месеца, за да пристигнат по-рано средствата, настоя зам.-министърът на земеделието и горите Димитър Пейчев на международна конференция в София. В противен случай парите от ЕС ще бъдат достъпни не по-рано от февруари 2008 г.

Икономическият и социален съвет бе домакин на международна конференция “Българското земеделие и предизвикателствата на ЕС”. В конференцията, която се състоя на 17 май т.г. в хотел Арена ди Сердика, взеха участие представители на граждански организации от 8 страни – Холандия, Швеция, Франция, Италия, Финландия, Ирландия, Португалия, България. Конференцията бе организирана със съдействието на Европейския икономически и социален комитет, COPA-COGECA и Съвета на българските аграрни организации.

Зам.-министърът на земеделието и горите Димитър Пейчев каза, че Българското правителство е предприело сериозни стъпки за пълна публичност и повишаване информираността на гражданите и земеделските производители по отношение финансовите лостове за подпомагане от Европейския съюз. Той подчерта, че България ще бъде подпомагана от ЕС по линия на директни плащания, пазарна подкрепа и развитие на селските райони. Средствата за земеделие за периода 2007-2013 г. възлизат на около 6 млрд. евро. Регистрираните земеделски стопани към 16 май 2007 г. са 80 559, а площите са 3 329 265 хектара. Според предварителните изчисления земеделските стопани ще получат около 100 лева на хектар.

Директорът на Главна дирекция „Земеделие” към Европейската комисия Жозе Мануел Суза Ува, съобщи, че само по линия на директните плащания на земеделски стопани за периода 2007-2013 г. България ще получи 1,9 млрд. евро.

Председателят на ИСС доц. Лалко Дулевски предложи срещите на гражданските организации от областта на земеделието, представени в националните икономически и социални съвети и в Европейския икономически и социален комитет да се превърнат в периодични и да се разглеждат въпроси от общи интерес за развитието на земеделието в Европа.

От своя страна земеделските производители – членове на Съвета на българските аграрни организации, поставиха редица въпроси за закъснението на средствата, които фонд “Земеделие” е трябвало да им изплаща, което заплашва някои от тях с фалит и наказателни мерки срещу тях от банки-кредитори.
Българските земеделски стопани заявиха, че ще подкрепят инициативата на младите френски фермери за създаването на европейски производствени вериги в земеделието, като по този начин защитят производителите на качествена продукция и потрибителите, които плащат цени, надути от множество прекупвачи. Споделен бе опитът в Холандия за финансиране на малки земеделски стопанства, опитът на Италия за обединяването на производителите в асоциации и т.н.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава