НОВИНИ - АРХИВ

ИСС ОРГАНИЗИРА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА БЪЛГАРСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА ЕВРОПА

Земеделци от 8 страни се събират в София по инициатива на ИСС
“Българското земеделие и предизвикателствата на Европа” е темата на международна конференция, която ще се проведе утре, 17 май 2007 г., четвъртък, от 9.30 часа в зала “Арена” на хотел “Арена ди Сердика” (София, ул. Будапеща 2-4). Организатор на международната конференция е Икономическият съвет на България, съвместно с Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК), COPA-COGECA и Съвета на българските аграрни организации (СБАО).
В конференцията ще участват Димитър Пейчев – зам.-министър на земеделието и горите, Жозе Мануел Суза Ува – директор на Главна дирекция “Земеделие” на Европейската комисия, Донал Кашман – председател на Генералната конфедерация на кооперативите в Европейския съюз, Арнд Спан – секретар на Европейската федерация на синдикатите в областта на земеделието, туризма и хранителната индустрия, представители на ЕИСК и членове на ИСС.
Конференцията има за цел да отговори на въпросите на българските малки и средни земеделски стопанства какви са механизмите за финансиране по европейските проекти, както и да запознае българските земеделци с добри практики в другите страни-членки на ЕС. Необходимостта от обединяване в общи структури на българските малките и средни земеделски стопанства ще бъде основен акцент по време на конференцията.
Съветът на българските аграрни организации (СБАО) е създаден по инициатива на Комитета на професионалните организации от земеделието (COPA) и Конфедерацията на кооперативите от областта на земеделието (COGECA).
COPAиCOGECA са структури, създадени през 1958 г. и 1959 г., които обединяват големите фермерски съюзи от страните-членки на ЕС с цел активно партньорство и представителство във формирането на общата аграрната политика на съюза.
Зад Комитета на професионалните организации от земеделието (COPA) стоят 11 милиона селскостопански предприятия и 15 милиона заети. Експертите на Комитета дават съгласувани становища за регламентите и стандартите на ЕС в областта на земеделието, поддържат непрекъснат контакт с Комисаря по земеделието, Европейския парламент и Комисията по земеделие и развитие на селските райони. COGECA има около 9 милиона члена и 30 000 кооперативни предприятия за членове и от 1962 г. имат общ секретариат с COPA и обща интернет страница.
До присъединяването на България към ЕС българските организации не можеха да бъдат пълноправни членове на COPA. По тази причина е създаден и Съветът на българските аграрни организации като колективна форма за участие на българския земеделски сектор сред европейските браншови организации. Така се дава възможност за участие в изготвянето на българската позиция по въпроси на европейската аграрна политика, установяване на контакти с други фермерски организации, участие в международни проекти, семинари конференции и достъп до актуална информация.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава