НОВИНИ - АРХИВ

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ТРУДОВИ СЪДИЛИЩА ПРЕДЛАГА ИКОНОМИЧЕСКИЯТ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ

Специализираните трудови съдилища са едно от възможните решения за по-бързото и ефективно правораздаване в областта на индивидуалните трудови спорове, се казва в становище на Икономическия и социален съвет на тема “Повишаване на ефективността на съдебния механизъм при решаване на индивидуални трудови спорове”, прието късно снощи, 12 декември, вторник.

Съветът разработи становището по собствена инициатива, тъй като той “схваща критиките на Европейската комисия към състоянието и действието на съдебната система и претенциите за нейното реформиране като претенции и към системата в областта на правораздаването по трудови спорове”.

В някои случаи при спорове за незаконно уволнение продължителността на уреждането на спора продължава от 2 до 5 и повече години, констатира становището на ИСС. От друга страна в него се напомня, че от 2004 г. в Министерския съвет би трябвало да действа работна група по решаването на този обществен проблем, но досега няма информация за резултат.

В становището си Икономическият и социален съвет предлага и други варианти за по-бързо и ефикасно решаване на индивидуалните трудови спорове, които са особен приоритет в европейското законодателство и България като член на ЕС трябва да изравни възможностите на правосъдната система с останалите страни членки по отношение на трудовите спорове.

Колеги,

Становището ще бъде представено от Чавдар Христов – член на ИСС от групата на синдикатите и докладчик по становището, на специална пресконференция утре, 14 декември 2006 г., четвъртък, от 11.30 часа, в залата на Икономическия и социален съвет (бул. Княгиня Мария Луиза 22 – на пресечката с ул. Симеон).

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава