НОВИНИ - АРХИВ

МЛАДИТЕ ХОРА В БЪЛГАРИЯ ИСКАТ АКТИВНО ДА УЧАСТВАТ В ЕВРОПЕЙСКИЯ ДИАЛОГ

Икономическият и социален съвет на България (ИСС) и Европейския и икономически и социален комитет (EИСК) съвместно организираха публична дискусия на тема „Каква Европа искаме?“, на която бяха представени и младите хора. Активно участие в дебатите взеха младежите от Националния младежки форум, който обединяванад 50 организации у нас и е член на Европейския младежки форум, от Националното представителство на студентските съвети, защитаващ интересите на над 200 000 студенти, както и ученици от софийски гимназии.

При откриването на дискусията проф. д-р Лалко Дулевски, председател на ИСС, подчерта, че когато говорим за бъдещето на Европа, трябва да бъде чут гласът на младите хора. Съдбата на младежите трябва да бъде в центъра на вниманието на всички институции на всички нива, бе ключовото послание на председателя на ИСС. Как би изглеждал Европейският съюз с пътища, с предприятия, с пазари, с технологии, но без самите хора? Ако младите напускат родните си градове и държави, ако изгубим най-добрите си умове, ако нямаме добре образовани и квалифицирани хора, ако децата напускат рано училище, ако все още имаме неграмотни млади хора, ако оставим обезкуражените да не търсят работа, ако младежката безработицата е голяма, какво бъдеще ще има Европа?!, реторичен въпрос отправи проф. Дулевски.

Председателят на ИСС подчерта, че Европейският съюз трябва да обърне много по-голямо внимание на проблемите на младите хора. Крайно време е да не се решават само отделни въпроси, а да се създадат работещи интегрирани политики за тях, които да въвлекат отговорността на всички заинтересувани институции на европейско и на национално ниво. И най-същественото – нека да говорим с младите хора, нека да питаме тях какво бъдеще искат и как да го постигнем, заключи проф. Дулевски.

Ученикът от Националната търговско-банкова гимназия Андрей Чорбанов в своето изказване обърна особено внимание на заетостта на младите хора и наличието на качествени работни места с достойно заплащане. Завършваме училище със знания и умения, продължаваме да учим – някои от нас в България, други - в чужбина, но искаме да се върнем с наученото и да го приложим в родината си, поясни той.

Заместник-председателят на Националния младежки форум Найден Рашков препоръча на европейските институции да създадат работещи механизми, които да гарантират ролята на младежките организации в европейския диалог и в лидерството на ЕС. Когато дебатите са за бъдещето развитие на Европа или на България, те се отнасят в много голяма степен до живота на младите и нашата дума трябва да се звучи по-силно, подчерта Рашков. Необходимо е също да се стимулира икономическата активност на младите хора. В своето изказване заместник-председателят на Националния младежки форум акцентира върху екологичните проблеми, които са от първостепенно значение за младите хора. Той препоръча постигането на целите на екологията да бъде балансирано с повишаване на икономическата конкурентоспособност.

Представители от Националното представителство на студентските съвети изразиха мнение, че инвестициите в младите хора и в иновациите са много важни за ЕС и подчертаха, че някои от най-големите компании в света са създадени и ръководени от студенти. Инвестициите в младите хора са инвестиции в единното бъдеще на Европа, защото ние не сме привърженици на популизма, ние искаме силна и солидарна Европа за всички, казаха те. Поставиха и въпроса за начина на комуникация на европейските институции и препоръчаха посланията да бъдат насочени и към младежите. Само така ще се повиши активността ни и ще участваме при вземането на стратегически решения за бъдещето на Европа, отбелязаха те.

Учениците изразиха мнение, че образованието е ключ към бъдещия им живот, както и ключ към бъдещето на цяла Европа. Те изявиха желание за повече възможности при избора им къде да учат, за да могат да получат най-качествените знания и умения, които след това да могат да прилагат в родината си. Студентите и учениците оцениха положително приетата вече нова Европейска стратегия за младите хора и разширяването на програмата „Еразъм“.

Повече от 30 студенти и ученици участваха в дискусията. Те изразиха удовлетворение от възможността да участват в дискусията за бъдещето на Европа. Младежите също така подчертаха, че виждат в лицето на ИСС техен партньор в диалога за търсене на решения на предизвикателствата пред младото поколение. ИСС има изявено положително отношение към нас, казаха те и определиха провежданите с тях консултации като полезни и конструктивни. Младите хора оцениха високо значението на дискусията за бъдещето на Европа и изявиха желание да участват в следващи дебати по важни обществени въпроси.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава